Dvě sochy, drobné kulturní památky v krajině Podbořanska, mají být letos opraveny. Jde o sochu sv. Floriána v Sýrovicích a sochu sv. Jana Nepomuckého v Buškovicích.

Město Podbořany už uzavřelo smlouvu s odborným restaurátorem Janem Brabcem z Prahy, který by se do obnovy obou památek měl během letošního roku pustit. Důležité ovšem bude, zda se radnici podaří získat finanční příspěvek z dotačních programů pro záchranu a obnovu kulturních památek, kam oba projekty přihlásila.

Ilustrační foto
Dálniční obchvat Lubence se začne stavět v březnu

„V případě, že dotace na jednu nebo i obě sochy nebudou poskytnuty, nebude se restaurace dané památky vůbec zahajovat. Tak rozhodla v lednu rada města a tak bude postavena i smlouva s restaurátorem. V případě nepřidělení dotace má město právo od smlouvy odstoupit," upřesnil Radek Reindl, starosta Podbořan.

V případě obou soch jde o investici shodně kolem 200 tisíc korun. Památka v Sýrovicích byla přihlášena do dotačního Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje a socha v Buškovicích do dotačního programu s názvem Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.  Město by v prvním případě doplatilo finanční spoluúčast 30 % a ve druhém 10 % celkových nákladů. O přidělení či nepřidělení dotace bude rozhodnuto během jara.

Zámecký park v Krásném Dvoře
V parku v Krásném Dvoře se chystá rozsáhlá obnova

Socha Jana Nepomuckého v Buškovicích byla postavena v roce 1713, socha sv. Floriána v Sýrovicích přesně o sto let později - roku 1813.

Město Podbořany se v posledních letech věnuje postupné obnově drobných kulturních památek, například kapliček a soch, ve svém okolí a spádových vesnicích. Minulý rok nechalo například opravit sochy v Morech a Oplotech. Práci v Oplotech provedl restaurátor Jan Brabec, s nímž město počítá i pro obě uvedené letošní plánované opravy. Týž restaurátor o rok dříve odborně opravil také kapli v Kněžicích. Sochu v Morech zase obnovila restaurátorka Helena Štěrbová, která v roce 2015 opravila také sochu svatého Prokopa na výletním místě v lese u Buškovic. Na všechny tyto uvedené opravy v krajině Podbořanska vždy přispěl ze svých dotačních programů také Ústecký kraj.