Sto šestnáct a půl zaměstnance bude mít v příštím roce radnice v Lounech. To je nejméně za posledních deset let. Ke snižování stavu vedly snahy o úspory a zefektivňování práce. Číslo vyjadřuje tzv. tabulkový stav pracovní poměr; žádný skutečný „rozpůlený" člověk samozřejmě na úřadu není. V číslech jsou zahrnuté i poloviční pracovní úvazky.

Pro srovnání - například v roce 2010 byl tabulkový počet zaměstnanců na úřadě 141,5, v roce 2007 to bylo 135,5 a v roce 2004 158,5 pracovníka.

Kromě lidí na městském úřadu stanovili radní také maximální počty lidí u městských strážníků, tam jich má být 33, nebo v příspěvkových organizacích. Domov pro seniory zaměstná 68 lidí, o sedm méně než letos, knihovna 18 a například Vrchlického divadlo 7 pracovníků, stejně jako poslední tři roky.

Práce se najde i pro deset absolventů

Město dá práci na úřadu kromě jiného také deseti absolventům. Ne všude ale bude lidí méně - o jeden a půl pracovního poměru si polepší knihovna.

S limity počtu zaměstnanců také úzce souvisejí platové limity. I ty radní pro rok 2013 schválili. Jen na platy zaměstnanců městského úřadu půjde bezmála 36,5 milionu korun, dalších skoro jedenáct na výplaty strážníkům. Konečné schválení či zamítnutí navržených limitů bude na rozhodnutí zastupitelů.