Nová expozice vznikla v rámci nedávno dokončené rozsáhlé rekonstrukce žatecké radnice a stala se lákadlem, kde mohou turisté zahájit svou prohlídku královského města. Ve věži se podívají na řadu zajímavostí z tisíciletých dějin, z ochozu věže si prohlédnou současné město.

Samotná expozice vznikala díky úzké spolupráci kolektivu tvůrců, jako třeba architekta Miloslava Čejky, Jany Šmidtové z odboru rozvoje města a pracovnic Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci Milady Krausové a Moniky Merdové. Procházka bohatou historií města i radnice je rozdělena do sedmi částí. „Domluvili jsme se, že začneme architekturou a časovou osou, která zabírá vstupní patro. Muzejní historička a hlavní autorka scénáře expozice, Milada Krausová, měla pro další patra vytipovány různé zajímavosti z dějin Žatce, které navazují chronologicky a zároveň mají souvislost s radnicí,“ vysvětlila Monika Merdová z regionálního muzea.

Výstava je plná historických údajů, ale má zároveň návštěvníky bavit, a tím nalákat na další prohlídku městských zajímavostí. „Je to víc atrakce než klasická expozice. Jde o to, aby se lidé bavili,“ zdůraznil jeden ze záměrů akademický architekt Miloslav Čejka, který vytvořil například i expozici Lovci mamutů v Národním muzeu.

„Při přípravě takového projektu je samozřejmostí nejen historická přesnost a zajímavost, ale také atraktivní vzhled a interaktivní povaha. Celá expozice by měla vznikat už od počátku ve spolupráci architekta, historiků i dalších profesí, což se v radniční věži do velké míry potkalo. Vyšli jsme si vstříc, nápady se doplňovaly,“ vyzdvihla spolupráci při vzniku výstavy M. Merdová.

V expozici nechybí základní historická data. Představuje zajímavé osobnosti, které v Žatci žily, ale i ty, které sem zavítaly, jako třeba krále a císaře. Věnuje se radničním hodinám, válečným událostem, ale také shrnuje vše, co stálo nebo mělo stát na místě dnešní chmelničky – kde býval, kostel, strážnice a mohla tam být i budova divadla.

Expozice je pro veřejnost přístupná každý den v 10, 13 a 15 hodin nebo po předchozí domluvě v jiný čas. Vstupné je 80 Kč (dospělé) a 40 Kč (zlevněné) a prodává se v Turistickém informačním centru vedle chmelničky, odkud chodí s návštěvníky na věž průvodci.

Tomáš Kassal