Z kostela Povýšení svatého kříže v Radonicích se opět začaly ozývat pravidelné zvuky odbíjení hodin. Hodiny ve věži předtím dlouho nefungovaly, až loni bylo rozhodnuto o jejich opravě a renovaci. Znovu spuštěny do provozu byly v pátek 17. května vpodvečer při malé slavnosti, na což se přišlo podívat několik desítek místních lidí, včetně faráře Ivo Šimůnka a starosty Antonína Lance. Hodinový stroj přitom pochází už z roku 1906.

V Radonicích působí aktivně již několik let občanské sdružení s názvem Zvelebovací spolek Boleslava Jablonského a stará se kromě dalších aktivit i o vylepšení kostela. V roce 2012 se členové spolku rozhodli nechat opravit i jeho věžní hodiny. Podařilo se jim najít i sponzory, bez nichž by záměr nedokázali realizovat. T-Mobile věnoval 42 500 Kč, městys Peruc 28 000 Kč a zbývajících 15 500 korun doplatil majitel kostela, farnost Zlonice. Renovace tudíž stála přes 80 tisíc korun. Vedle toho se našla řada dobrovolníků včetně řemeslníků, kteří práci pro veřejný prospěch odvedli zadarmo.

Druhým navazujícím úkolem bylo sehnat člověka, který dokáže hodiny opravit. Radoničtí měli štěstí, že u sousedů v Pátku žije šikovný Jaroslav Pleskač. Ten už nejedny hodiny opravil a vzal si tedy jako svou osobní čest úkol opravit i hodiny ve svém kraji. Stoletý stroj rozebral, nahradil vadné díly, vyčistil, promazal a hodiny začaly opět tikat. Původní kulaté číselníky byly natolik zkorodované, že je nebylo možné použít, a tak vyrobil tři nové. Jsou opravdu nové a dokonce i originálního čtvercového tvaru. Hodiny jsou teď připravené na dalších alespoň sto let provozu.

Miroslav Blažek