Chybějící mateřská školka vnukla několika maminkám v Radonicích na Lounsku založit Multigenerační klub, pojmenovaly ho Radoníček. „Chybělo tu místo, kde bychom se mohli scházet, tvořit a děti si hrát, zvláště pak v zimních měsících. Radoníček není jenom místo určené nejmenším, ale i maminkám, tatínků, prarodičům, aby se zde scházeli. Dětem nabízíme zajímavý program – připravujeme výuku angličtiny, chceme se s nimi věnovat výchově v přírodě, hlavně poznávání přírody v okolí, ekologii, chceme pořádat tématické akce,“ uvedla jedna ze zakladatelek klubu Zuzana Čermáková. Za klubem kromě ní stojí Jana Kalachová a Anna Gruntová.

Prostory pro klub poskytl farář Ivo Šimůnek, nachází se totiž v jeho domě. „V budoucnu bychom se chtěli přestěhovat na faru, kde bychom měli prostory větší,“ plánuje Z. Čermáková.

Součástí klubu je hernička, kterou zakladatelky představily ve středu 31. srpna, po celý den průběžně chodili rodiče se svými ratolestmi a seznamovali se s činností klubu. Přijel se podívat i Toshiaki Shima, prezident japonské firmy Fujikoki, který přislíbil klubu sponzorský dar.

Maminky mezi sebou přivítají rády další členy. Připojit se může kdokoli, koho projekt oslovil a kdo má pocit, že s nimi může něco sdílet či komu může být členství v klubu prospěšné. Za vstup do herničky se platí poplatek.

Tyto maminky společně s Ivo Šimůnkem založili také občanské sdružení Zvelebovací spolek Boleslava Jablonského. Sdružení chce pečovat o obec a okolí a svépomocí spoluobčanů pořádat kulturní akce pro veřejnost. Další činností je také obnova památek, například novogotického kostela Povýšení svatého Kříže či získání objektu pozdně barokní fary jako budoucího sídla sdružení a Multigeneračního centra Radoníček.

Oficiální internetové stránky klubu najde na dkradonicek.webnode.cz