Nalezen byl v tůni na Radovesické výsypce nedaleko Bíliny na Teplicku. Podle unijních předpisů platí zákaz chovu tohoto druhu v zajetí a populace v přírodě je nutné potlačit. Na výsypce spravované Severočeskými doly se ale těmto rakům daří. 

Největší jedinec měřil 12 centimetrů. Není pochyb o tom, že raka tu do přírody někdo vypustil záměrně. „Doly poskytují veškerou součinnost orgánům ochrany přírody, Krajskému úřadu Ústeckého kraje a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Ve spolupráci s odborníky z agentury a České zemědělské univerzity přijaly příslušná opatření, která mají postup šíření nežádoucího raka omezit a zabránit ohrožení domácí fauny,“ uvedl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

Švestková dráha začne od soboty jezdit pravidelně podle jízdního řádu. V týdnu si trať mohli projet zástupci médií.
Švestková dráha po letech ožije pravidelnými jízdami přes Libčeves do Mostu

Vzhledem ke způsobu rozmnožování raka mramorovaného stačí k založení nové populace jediný uniklý či vypuštěný jedinec. „Z jeho neoplozených vajíček se vyvinou malí ráčci. Ti jsou už po pěti měsících života schopni produkovat vajíčka. Zimu u nás v nevymrzajících vodních plochách přežijí,“ připomněl Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zoologové upozorňují, že vzhledem k invaznímu šíření druhu a rizikům plynoucím z přenosu račího moru tímto druhem jde o živočicha vysloveně nežádoucího. Zdůrazňují nebezpečí vyplývající z introdukcí jakýchkoli nepůvodních organismů a vyzývají veřejnost, aby se takových akcí vyvarovala. Zároveň žádají rybáře, aby na území Severočeských dolů postupovali s maximální opatrností a prováděli dezinfekci nástrojů, náčiní a všech předmětů přicházejících do kontaktu s vodou před a po jejich použití, aby k rozvlečení račího moru nedošlo.

Rak mramorovaný se mezi akvaristy těšil velké oblibě. Po zákazu jeho chovu někteří zřejmě tyto raky vypustili do volné přírody.

(lk, dv)

Alica Štefančíková, Radek Spála a Jan Štíbr (zleva)
Kraj neprodloužil smlouvy ředitelům galerií a muzea. O důvodech mlčí