Obecně prospěšná společnost Naturela group chce revitalizovat slepé rameno Ohře v Počedělicích na Lounsku.

V plánu je jeho odbahnění, obnova biotopu a obnovení průtočnosti slepého ramene při zvýšených průtocích na řece.

V minulých dnech začal proces posuzování záměru s ohledem na životní prostředí. Společnost chce slepé rameno nejprve vyčistit. Je zabahněné a na některých místech je z něj jen bažina. Odbahněním dojde k pročištění vodního prostředí, snížení dusíku a fosforu ve slepém rameni. Předpokládá se, že bude odtěženo 45 tisíc kubíků sedimentů. Ty mají být rozvezeny nákladními auty na okolní pole a zaorány.

„Kolem vodních ploch budou odstraněny ruderální porosty a budou odstraněny nepůvodní prosychající topoly kanadské,“ uvádí se v záměru společnosti. V plánu je tak pokácení 183 stromů, naopak 248 nových má být vysazeno. Počítá se zároveň s úpravou polních cest, hrází, vtoků, výtoků a přelivů. Součástí záměru je i revitalizace části strouhy.

Slepé rameno se nachází východně od Počedělic ve směru na Kystru. V současné době není spojeno s řekou. Je rozdělené hrází na dvě části, přes kterou vede polní cesta. V okolí slepého ramena se nacházejí pole a chmelnice.

Se záměrem na vyčištění slepého ramena souhlasí Obec Počedělice, která jej vlastní. Letos na jaře slepé rameno pronajala společnosti na deset let za nájemné tisíc korun za hektar na rok.

Společnost Naturela group má sídlo v Třeboni. Klade si za cíl zlepšovat kvalitu životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva, zejména v oblasti vodohospodářství.