Občanské sdružení Ekologické centrum Žatec chce pokračovat v revitalizace území v levostranném meandru řeky Ohře v lokalitě Loučky.

Se záměrem vyslovili nedávno souhlas žatečtí radní, neboť se dotkne také pozemků města.

Revitalizace má navázat na loňské úpravy jednoho a půl hektaru plochy, tentokrát je v plánu obnova 1,8 hektaru oblasti v sousedství fotbalového hřiště. „Tak jako při už proběhlé revitalizaci dojde k uklizení místa, vykácení nemocných, poškozených a nevhodných dřevin a k výsadbě nové zeleně. V místě se objeví také další informační tabule,“ sdělil Jan Novotný, místostarosta města.

Levý břeh Ohře a přilehlé plochy kolem žateckého jezu byly před započetím revitalizace zanedbané, zarostlé a zpustlé. Svahy byly dlouhodobě bez jakýchkoliv zásahů, terasa částečně poškozená terénními úpravami spojenými s výcvikovými aktivitami armády v druhé polovině minulého století. Lokalitu navíc ohrožovala eroze.

Činností ekologického centra se jeho ráz mění. V místě došlo v průběhu loňského roku k obnově zeleně a objevila se tam i informační tabule o místní přírodě. Pěkné zákoutí se má postupně stát klidovým místem k odpočinku, sportu a rekreaci. Sloužit má ale také živočichům. „Realizací projektu v místě vznikne jakési „předpolí“ pro zimoviště vodního ptactva. Záměr přispěje k rozšíření cenného levostranného biotopu řeky Ohře,“ sdělil Přemysl Hautke z Ekologického centra v Žatci.

Problémem jsou vandalové, kteří už stačili novou tabuli počmárat. „Požádali jsme městskou policii o zvýšený dohled v místě,“ uvedl žatecký místostarosta Jan Novotný.