Na podnět Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vydal v závěru listopadu Krajský úřad Ústeckého kraje veřejnou výzvu neznámým vlastníkům, aby z ochranného pásma komunikace odstranili reklamní zařízení. Jedná se o reklamu na restauraci na Velichově, motorest Zlatá labuť a minihotel Kapitán.

Pokud do deseti dnů nezmizí, ŘSD je povinno je zakrýt a následně odstranit. A to na náklady vlastníka pozemku, na kterém je reklamní zařízení umístěno.

Zákaz reklam kolem silnic nařizuje nová legislativa, ze stejného důvodu zmizel v roce 2016 z kruhového objezdu ve spodní části Žatce obří sud, který tam šest let propagoval město a pivovar.