Objekt byl postaven a uveden do provozu v roce 1992, splašky z této části Loun se pomocí něj čerpají na čističku odpadních vod za vlakovým nádražím. Práce na rekonstrukci čerpačky mají skončit letos na podzim.