Rekonstrukce bývalého kláštera v Žatci a jeho přestavba na vzdělávací a volnočasové centrum se prodraží. Našly se tam totiž historické cenné výmalby na zdech, jejichž zrestaurování vyjde na 15 milionů korun. Na druhou stranu malby, které se objevily po celém objektu včetně sklepení, bývalý kapucínský klášter v Žatci zařadily mezi historické unikáty v ČR.

Malby na zdech rozsáhlého objektu v širším historickém centru města odhalil stavebně historický průzkum, který se nyní dokončuje. „Nikdo nepředpokládal, že se v klášteře malby najdou. A navíc v takovém rozsahu. To jej zařadilo mezi české unikáty,“ sdělila Jana Šmidtová z odboru rozvoje a majetku žatecké radnice.

Památkově hodnotné omítky s výmalbami z první třetiny a konce 19. století zobrazují rostliny nebo geometrické tvary. Výmalba se zachovala díky překrytí v dalších obdobích.

V rámci rekonstrukce kláštera vedení města rozhodlo, že se historické malby zrestaurují. „Detailně nikdo neví, jaké malby se na zdech kláštera nachází. Uvidíme to až při restaurování. Myslím, že ještě budeme překvapeni,“ řekl projektant Petr Bažant, který pracuje na přípravě rekonstrukce kláštera. Historické malby po zrestaurováni zůstanou odhalené, návštěvníci centra si je budou moci prohlédnout. „Stejně jako všechno, co má v klášteře historickou hodnotu, chceme zachovat a ukázat veřejnosti. Mnozí obyvatelé Žatce ani netuší, jaký skvost ve městě mají. V Žatci není žádný takto zachovaný raně barokní objekt,“ dodal Petr Bažant.

Náklady na rekonstrukci kláštera se předpokládají ve výši zhruba 60 milionů korun. Z toho vlastní stavební práce mají vyjít na 38 milionů korun, restaurátorské práce na 15 milionů korun. Na dalších sedm milionů korun má vyjít zřízení robotického centra, jež by v bývalém klášteře mělo vzniknout.

Město Žatec v minulých dnech podalo žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. „Můžeme získat maximálně 20 milionů korun. Proto požádáme o dotace ještě i z jiných zdrojů. Chceme také jednat s ministerstvem kultury, zda by nám neposkytlo peníze na restaurování maleb,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

V areálu bývalého kláštera má vyrůst vzdělávací a volnočasové centrum se zaměřením na počítače a robotiku. V patře areálu vzniknou klubovny pro žatecké spolky. „Smyslem je, aby areál sloužil jako výukové a odpočinkové centrum školám i veřejnosti. A jako místo setkávání lidí,“ vysvětlila Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje a majetku města.

K podobnému účelu už slouží přilehlá kapucínská zahrada, která se revitalizovala před několika lety.

Pokud město peníze na klášter získá, jasno by mělo být zhruba v polovině příštího roku, vlastní přestavba objektu by měla probíhat v letech 2019 až 2021.

Klášter v Žatci stojí od roku 1680. V roce 1950 jej tehdejší komunistický režim zrušil. Objekt pak sloužil jako škola a poté po dlouhá léta jako domov důchodců. Od osmdesátých let 20. století jsou budovy kláštera bez využití a ve značně zdevastovaném stavu.

Jeho současný vlastník, město Žatec, se jej snažilo bez úspěchu prodat. V posledních letech do něj investovalo několik milionů korun, peníze šly na opravy střech a statické zajištění budov.

Přilehlý kostel Korunování Panny Marie je v majetku římskokatolická církve, která jej využívá k bohoslužbám.