Za zpozděním stojí nejprve hnízdění jiřiček na fasádě objektu, pak neočekávaně velký výskyt dřevomorky v jeho konstrukci. Stavební práce a nákup nového vybavení stály téměř patnáct milionů korun, knihovna se po rok trvající rekonstrukci otevře pro veřejnost 2. ledna.

Ta se týkala celé budovy i jejího nejbližšího okolí. K nejdůležitějšímu zásahu, i když původně nezamýšlenému, patřily opravy konstrukce krovu a stropu, které napadla dřevomorka. „Kromě toho se v rámci stavebních prací zesílila stropní konstrukce, vyměnila střešní krytina, vyměnila okna, opravila fasáda, instalovaly nové okapní žlaby a svody, měnila světla a povrch podlah, opravovaly vnitřní omítky,“ popsala vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Původně měla rekonstrukce knihovny začít na jaře 2017 a skončit v závěru loňského roku. Na objektu se ale ve velké míře zahnízdily jiřičky a město nechtělo ptáky stavebními pracemi rušit. Kvůli změně termínu musela radnice zopakovat výběrové řízení na firmu, tím se zahájení prací odsunulo na loňský prosinec. Během vlastní rekonstrukce se pak přišlo na to, že konstrukce budovy jsou napadené dřevokaznou houbou dřevomorkou víc, než se čekalo. Sanace napadených krovů a dalších dřevěných prvků termín dokončení knihovny posunuly o dalších několik měsíců.

Ani po rekonstrukci ale není knihovna bezbariérová, čtenáři musí do prvního patra budovy, kde je půjčovna knih, po schodech. Radnice začala instalaci výtahu připravovat. „Způsob, jak výtah do budovy umístit, se objevil až v době, kdy byla rekonstrukce knihovny připravená. Nebylo už možné instalaci výtahu do ní zahrnout. Výtah do budovy připravujeme, bezbariérovost budovy má poměrně velký význam,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.

Přístupné hradby a dvorek

V rámci rekonstrukce domu došlo také ke zpřístupnění části navazujících hradeb a opravě vnitřního dvorku, takže v letních měsících mohou čtenáři využít i venkovní prostory například jako čítárnu. Prostor má sloužit i k pořádání různých akcí. „Může fungovat v teplejších měsících. Bude otevřený zadní vstup na dvorek a poté i na hradby, kde bude posezení. Čtenáři si tam mohou sednout s knihou nebo tam debatovat,“ popsala nový knihovní prostor, otevřený od příštího jara, ředitelka Městské knihovny Žatec Radka Filková.

Za stavební práce zaplatilo město 12,7 milionu korun. V rámci rekonstrukce, na kterou získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, je v knihovně také nové vybavení v hodnotě dvou milionů korun.

Během stavebních prací knihovna sídlila v provizorních prostorách na druhé straně centrálního náměstí. Nyní je zavřená, knižní fond stěhuje zpět. Čtenářům bez omezení slouží pobočka knihovny v Základní škole Jižní. Knihy mohou vracet do biblioboxu, který stojí v podloubí u nově opravené knihovny.