Pražská je součástí silnice druhé třídy do Loun, zároveň ji k cestám do města využívají lidé z oblastí obcí Liběšice nebo Tuchořice. Projedou tudy tisíce aut denně.

„V Pražské ulici v Žatci provedeme rekonstrukci dožilých vodovodních řádů z roku 1955 v celkové délce 1110 metrů a narušené kanalizace z roku 1969 v délce 705 metrů. Rekonstrukce bude probíhat převážně výkopovou technologií a část bude probíhat bezvýkopovou technologií,“ informovala SVS s tím, že podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do letošního 28. prosince.

Práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice v Pražské ulici. Na řidiče čekají objížďky. V první etapě dojde k uzavírce od kruhového objezdu u domova důchodců po křižovatku s Dukelskou ulicí, zároveň nebude průjezdná ve spodní části Šafaříkova ulice. Obousměrná objížďka pro osobní auta a autobusy povede ve směru od Loun kolem hřbitova a zahrádek ulicí K Perči a pak mezi rodinnými domy v ulicích Jiřího Wolkera a Studentská, kde se napojí na ulici Volyňských Čechů nad papírnami.

V druhé fázi se Pražská ulice uzavře mezi křižovatkami s ulicemi Dukelská a Karla Hynka Máchy, objížďka pro osobní auta a autobusy zůstane kolem hřbitova zachována, místo Studentskou ulicí ale povede Dukelskou. „Vzhledem k uložení trasy kanalizace a vodovodu v ulicích Pražská a Šafaříkova a rýze výkopů nelze zajistit vedení silniční dopravy podél pracovních úseků a z tohoto důvodu je nezbytné ze zmiňovaných komunikací vyloučit provoz,“ uvedl v příslušném rozhodnutí Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravně správních agend žatecké radnice.

Aby zůstal zachován plynulý průjezd ulicemi, po kterých povede objížďka, nebude se v nich smět parkovat. Přechodně se v nich objeví značky zákaz stání.

Nákladní doprava bude vedena přes Zálužice, Rybňany, Tvršice a Staňkovice. Na úzké silničce musí řidiči počítat s dopravními komplikacemi a omezeními.

Po dokončení prací se povrch Pražské ulice opraví. Finančně se na tom bude podílet SVS a Ústecký kraj, který je majitelem vozovky.