Oprava, která se týká zhruba tří stovek obyvatel, má být dokončena do 22. června příštího roku. Sítě budou částečně vedeny jinou trasou. Rekonstruované vodovodní řady budou při renovaci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.