Ze synagogy vznikne multifunkční kulturní prostor, v sousedním rabinátu se počítá se vznikem muzea zaměřeného na židovství na Žatecku. Celková rekonstrukce se dotkne střechy, oken, fasády, opraví se interiér. „Cena, která vzešla z výběrového řízení, je téměř 45,5 milionu korun bez DPH,“ přiblížil Černý.

Podařilo se mu získat dotaci z evropského Integrovaného regionální operačního programu, jeho finanční spoluúčast činí 15 procent. „Když započtu i peníze na vytvoření expozice, musím ještě sehnat přibližně osm milionů korun. Oslovuji případné dárce, budu rád za každou pomoc,“ sdělil majitel.

Černý synagogu vlastní od roku 2013. „Koupit ji byl ten nejbláznivější nápad v mém životě. Jenže ten dům toho v posledních desetiletích zažil fakt hodně, ať už za nacistů, v minulém režimu nebo za předchozích majitelů, kteří budovu dostatečně neopravili. Je na čase to prokletí prolomit,“ prohlásil.

Synagoga v Žatci z roku 1872 je po plzeňské druhá největší dochovaná v Čechách a patří k unikátním stavbám svého druhu. Vznikla v maurském stylu podle plánů architekta Johanna Staňka, který postavil synagogu také v Lounech. V roce 1911 prošla stavba renovací, uvnitř byla vyzdobena malbami. V průběhu tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 ji vypálili nacisté. Protože se místní Němci obávali, že by oheň mohl přeskočit na okolní zástavbu, povolili hasičům požár uhasit, což synagogu zachránilo, vnitřní vybavení se však nedochovalo. Od tehdejšího pogromu už žatecká synagoga nikdy nesloužila původnímu účelu. Během druhé světové války ji německá armáda využívala jako nemocnici, byla tam i pomocná škola. Po roce 1949 sloužila jako sklad civilní obrany a chátrala, od roku 1958 je kulturní nemovitou památkou.

Synagoga patří mezi čtveřici žateckých památek, na jejichž obnovu přišly díky tomu, že město kandiduje na seznam UNESCO, ze zmíněného programu významné dotace. Desítky milionů spolknou rekonstrukce radnice, domu u pivovaru nebo Mederova domu na náměstí 5. května. Ve všech třech případech stavební práce skončily nebo se dokončí letos.

Nejpozději do konce letošního roku by měla být hotová obnova Mederova domu. „Stavební práce pokračují dle plánu. V domě jsou téměř všude omítky a realizují se rozvody a přípojky sítí. Kompletně hotové a natřené jsou štíty střechy,“ popsal aktuální stav rekonstrukce předseda Spolku Mederova domu Petr Antoni. Pro veřejnost se dům, který byl ještě před pár měsíci ruinou, otevře v příštím roce. Vznikne v něm muzeum o stavební historii objektu, který patří k nejstarším ve městě. Přiblíží také Mederovu rodinu, která ho koupila v roce 1919. Na konceptu expozice se pracuje.

Přišlo několik dotací

Rovněž dům na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice u pivovaru byl ve značně zchátralém stavu. Jeho vlastník, Žatecký pivovar, provedl jeho rekonstrukci, letos se v něm chystá otevřít Muzeum pivovarnictví Žatecka. „Nyní instalujeme expozici. Vzhledem k současné situaci to jde pomaleji, než bylo v plánu. Nechci předbíhat a odhadovat termín otevření, ale předpokládáme, že by to mohlo být na konci července, nejpozději v srpnu,“ sdělila Jana Eisertová ze Žateckého pivovaru.

V případě rekonstrukce budovy žatecké radnice je většina stavebních prací hotová, zbývá dodělat spodní část fasády. I v tomto případě vznikne expozice pro veřejnost, umístěná bude v radniční věži. „Tématicky se zaměří především na samotnou radnici,“ přiblížila už dřív vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.