Projekt na rekonstrukci radnice v Žatci vypracuje Břetislav Sedláček z tamní kanceláře Design projekt, která pro město projektovala například nedávné rekonstrukce autobusového nádraží nebo horní části bývalých papíren. Na základě hodnocení nabídek a doporučení výběrové komise o tom rozhodli zastupitelé. Přišly celkem tři nabídky.

Město dá za projekt na rekonstrukci radnice 749 tisíc korun bez DPH, hotov má být do poloviny července. Počítá se s obnovou vnějšího pláště budovy, v plánu je sanace vlhkosti zdiva a obnova fasády, výměna oken, repase vstupních dveří a oprava balkonu a ochozů objektu. Rekonstrukce se dočká také střecha budovy, v plánu je výměna krytiny, ošetření krovu a oprava komínů a klempířských prvků.

Přímo uvnitř radnice se počítá s instalací klimatizace v některých částech budovy, výměnou výtahu s dojezdem až do podkroví a rekonstrukcí sociálního zařízení v přízemí budovy. 

Čtěte více: V Žatci hledají projektanta, který navrhne rekonstrukci radnice