Téměř miliarda korun míří do okresu Louny na rekonstrukce silniční infrastruktury. Tak vysoká suma do oprav komunikací v okrese Louny ještě nešla. Nejdražší je oprava 29 kilometrů dlouhého úseku z Kadaně přes Podbořany do Očihova za 620 milionů korun. Hotovo má být v polovině září roku 2012. Tato silnice dostane kompletně nový povrch, dojde k rekonstrukci několika propustků a vyrostou nové kruhové objezdy.

Další velkou rekonstrukcí je oprava silnice Louny – Ročov. Ta by měla stát 232 milionů a dokončení je v plánu letos na konci roku. I tam se počítá s kompletním vyfrézováním povrchu komunikace a položením nového asfaltu. Na dvou místech dojde k přeložení a narovnání komunikace, a to „esíčka“ u Líšťan a zatáčky u Ročova. Na obě tyto rozsáhlé akce získal Ústecký kraj peníze z Regionálního operačního programu Severozápad. Obdobně nechal kraj před několika lety opravit silnici Lubenec – Podbořany.

Nedávno také skončila rozsáhlá rekonstrukce silnice Bílina – Kozly na Lounsku. Pokud se kraji podaří získat další dotaci, chtěl by zrekonstruovat také silnici Kadaň – Žatec – Rakovník. Ta je v současné době samá díra. Velké množství jich je například na hranici okresů Louny a Chomutov u Nechranické přehrady nebo nad Holedečí na Žatecku. V tomto místě by se ale měly brzy opravovat, kraj na to uvolnil 11 milionů korun. Další miliony korun v okrese Louny dá na opravy silnic prvních tříd po zimě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nedávno se pracovalo například na obchvatu Loun na silnici Praha – Chomutov.

Desítky milionů korun si také vyžádají probíhající rekonstrukce mostů na silnicích. U Zálužic má skončit oprava mostu přes Ohři tento měsíc, u rozvodny Výškov rekonstrukce mostu přes koleje během léta.

I přes rekordní množství peněz, které do okresu Louny míří, musí řidiči počítat s tím, že ne všechny díry budou opraveny. Peněz by bylo na to třeba několikanásobně víc. V okrese Louny je přibližně tisíc kilometrů silnic.

Rekonstrukce

- kompletní opravy se dočkají silnice mezi Louny a Ročovem a mezi Kadaní, Podbořany a Očihovem
- miliony korun míří také do opravy silnice Žatec – Rakovník
- za desítky milionů korun se rekonstruují mosty u Zálužic a Výškova