Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci nevyhovujícího vodovodu v Opočně, v lokalitě u místního rybníka. Bezvýkopovou metodou bude zrekonstruován vodovod v celkové délce přes 322 metrů.

Vodovod je tvořen úseky různého stáří i materiálu. Nejstarší je z roku 1962. Je ve špatném stavu a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Vodovod je veden po soukromých pozemcích v polích, zahradách a obtížně přístupném terénu.

(jh, pk)