Zmíněná ulice vede od domova důchodců až na jižní okraj města v délce zhruba jednoho kilometru. Prvním krokem bude rekonstrukce kanalizace. „Rekonstrukce kanalizace přinese více než pěti stovkám připojených obyvatel bezproblémové odvádění odpadních vod,“ uvedl Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS).

Současná betonová kanalizace v ulici je vzhledem ke svému stáří, zhruba 70 let, ve špatném technickém stavu. „Beton je silně zkorodovaný, ve stěnách stoky jsou trhliny a proto beton vypadává. V důsledku toho tam opakovaně dochází k propadání vozovky,“ sdělila Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí SVS.

Investice dosáhne 20 milionů korun

V rámci prací dojde k rekonstrukci kanalizační stoky v délce 799 metrů. „Nově bude použito potrubí z kameniny o průměru půl metru. Rekonstruovány budou i veřejné části 56 kanalizačních přípojek v souhrnné délce 364 metrů,“ dodala.

Stavební práce na rekonstrukci kanalizace za zhruba 20 milionů korun začnou v tomto týdnu a mají být podle smlouvy s firmou, která vyhrála výběrové řízení, ukončeny do poloviny listopadu. Na kanalizace naváže rekonstrukce povrchu ulice, na což město vyčlenilo zhruba sedm milionů korun. „Po celé délce ulice bude položen nový asfaltový povrch a opraveny chodníky,“ uvedl na dotaz našeho deníku Miroslav Vrábík, vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice. Podle jeho slov by celková rekonstrukce ulice měla být hotova ještě v letošním roce.