Přispěl k tomu také obraz lounského rodáka Zdeňka Sýkory s názvem Za Brodcem. Olej na plátně z roku 1970 se prodal za 530 tisíc korun. Lenka Sýkorová, manželka v roce 2011 zesnulého malíře, s nadací spolupracuje dlouhodobě. Ta z výtěžku aukcí podporuje handicapované studenty.

„Bylo to poprvé, kdy se v aukčním salonu dražila Sýkorova krajina, předtím to byly jeho žádané struktury a linie. Panovaly obavy, zda se obraz prodá, nakonec se ukázalo, že lidé mají zájem i o Sýkorovy obrazy s krajinami,“ sdělila Lenka Sýkorová. Vyvolávací cena obrazu Za Brodcem byla v aukci, jež se poprvé konala kvůli covidu on-line, 370 tisíc korun. Cena se tak navýšila o 160 tisíc. Sýkorova díla se v aukčních salonech nadace objevují pravidelně. „S Kontem Bariéry ráda spolupracuji, jejich projekt podpory handicapovaných studentů je bezvadný,“ uvedla Lenka Sýkorová.

Aukční salon výtvarníků je tradiční charitativní aukce, kterou pořádá Konto Bariéry obvykle jednou za dva roky a z jejího výtěžku přispívá na stipendia pro studenty, kteří se potýkají s handicapem. Všichni výtvarníci poskytují svá díla nadaci jako dar, honorář si neúčtuje ani pořádající Galerie Kodl. „Zatím poslední 15. aukční salon výtvarníků pro Konto Bariéry se konal v závěru roku, svá díla nadaci věnovalo 350 českých umělců. Charitativní aukci předcházela výstava v pražském Karolinu. Výtěžek 15. aukčního salonu výtvarníků pro Konto Bariéry přesáhl i s probíhajícím doprodejem sedm milionů korun. Penězi nadace financuje projekt Stipendium Bariéry, který ročně využívá více než padesát handicapovaných středoškoláků a vysokoškoláků,“ vysvětlila Lucie Nekvasilová z Nadace Charty 77 – Konto Bariéry. „Obrazy Zdeňka Sýkory daruje Kontu Bariéry pravidelně jeho žena Lenka Sýkorová. Díla mají vysokou uměleckou hodnotu a v charitativní aukci je o ně tradičně velký zájem,“ dodala. Ke známým Sýkorovým dílům patří mozaiková výzdoba odvětrávací věže Letenského tunelu, grafika k ní se na jedné z aukcí nadace prodala za milion korun.

Dalšími úspěšně vydraženými díly byly v prosincové aukci například Památkářka od Michaela Rittsteina (230 tisíc korun) či Nekonečno a dívka od Jiřího Anderleho (152 tisíc korun).

Zdeněk Sýkora se narodil 3. února 1920 v Lounech, kde žil až do své smrti 12. července 2011. Pro jeho tvorbu jsou typické linie a struktury, Sýkorovy práce jsou zastoupeny v mnoha významných sbírkách moderního světového umění. Přímo v Lounech jeho dílo připomíná černobílá kompozice na prostranství před divadlem.