Vlastník zařízení, město Žatec, připravuje podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na pronájem restaurace. „Oceňuje se majetek, stanovuje se, co bude předmětem pronájmu, aby bylo jasné, od čeho se bude odvíjet jeho cena,“ sdělil místostarosta Radim Laibl.

Během posledních let se provoz restaurace dostal do záporných čísel. Padlo proto rozhodnutí, že se město pokusí sehnat pro ni jiného provozovatele. Turistickou část areálu, tedy informační centrum, rozhlednu, galerii či klášterní zahradu, si ponechá ve své správě.