„Máme hotový projekt, požádáme o stavební povolení. Pak to předáme Ředitelství silnic a dálnic,“ sdělil lubenecký starosta Jiří Chaloupecký. Rybník by se měl odbahnit, v plánu je oprava hráze a také zkapacitnění koryta Struhařského potoka včetně propustku pod mostkem u mateřské školky.

Cílem prací je mimo jiné zvýšit protipovodňovou ochranu oblasti, při prudkých deštích dochází k rozlévání potoka právě do areálu školky.