Negativní dopady sucha, se kterými se v současné době potýká také okres Louny, by mohla v budoucnu alespoň částečně eliminovat nová přehrada. O její stavbě se uvažuje na Blšance, voda by měla zaplavit údolí poblíž Mukoděl u Kryr. Během sucha by se z ní odpouštěla voda a vylepšoval se tak průtok v této říčce. Díky tomu by ji mohli intenzivněji využívat zemědělci.

Povodí Ohře uvažuje o výstavbě vodního díla Mukoděly na Blšance už řadu let. Státní podnik si nechal zpracovat studii proveditelnosti.

Sucho. Ilustrační foto.
Zákazy odběrů povrchových vod platí už i na Lounsku

„Ta vyhodnotila možnost realizace vodní nádrže jak z pohledu vodohospodářského, tak i z jiných hledisek. Studie proveditelnosti prokázala, že je vodní nádrž realizovatelná, přičemž hlavními účely by bylo nadlepšování odtoku z vodního díla do Blšanky a zvýšení ochrany území pod vodním dílem před povodněmi,“ sdělil Martin Cidlinský, vedoucí odboru technickoprovozní činnosti Povodí Ohře.

U Mukoděl by měla vyrůst menší nádrž s celkovým objemem do jednoho milionu metrů krychlových. Tak velká je třeba přehrada u Křímova nad Chomutovem v Krušných horách.

Jednání o pozemcích

Povodí Ohře nyní vyjednává s majiteli dotčených pozemků, které musí vykoupit. „Jako u jiných rozsáhlejších staveb je i v případě vodního díla Mukoděly pro realizaci zásadní zisk pozemků potřebných pro stavbu. S dotčenými obcemi jsme už výstavbu vodní nádrže kladně projednali, teď probíhají jednání s vlastníky jednotlivých pozemků. Pokud se podaří získat jejich souhlasy, bude příprava dále pokračovat,“ uvedl Martin Cidlinský.

Přehradu u Mukoděl by zemědělci uvítali. Závlahy, které v regionu jsou, totiž nemají potřebné zdroje vody. Blšanka patří pravidelně mezi první toky, na kterých v suchých létech úřady vyhlašují zákazy odběrů vody. Párkrát to došlo tak daleko, že říčka úplně vyschla. Naposledy v roce 2007.

Ilustrační fotografie
Sucho trvá, bouřky nijak nepomohly

Údolní niva Blšanky se hojně využívá pro pěstování chmele. „Je čas se zabývat novými zdroji vody pro chmelaře. Novou přehradu u Kryr vítáme. Zhruba čtvrtina českých chmelnic má sice závlahy, zdroje vody ale chybí,“ sdělil předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda.

Kvůli suchu je úroda chmele o poznání nižší než loni, výnosy jsou pod dlouhodobým průměrem. Podobné je to i s dalšími plodinami, které se v regionu pěstují.

Druhou funkcí přehrady by měla být protipovodňová ochrana. „Zvýšení ochrany před povodněmi by bylo účelné zejména pro město Kryry, určitý efekt by ale nádrž měla i pro další obce níže na toku Blšanky,“ popsal Martin Cidlinský.

Ve Stránkách na Žatecku je Blšanka normálně větší potok. V noci na úterý v ní teklo 72 metrů krychlových vody za vteřinu, její výška byla 262 centimetrů.
Blšanka. Malebná říčka mezi poli a chmelnicemi. Ale i živel, který zabíjel

Rozvodněná Blšanka může být nebezpečná. V květnu roku 1872 zabila extrémní povodeň desítky lidí. Zatím poslední velká voda přišla v červnu roku 2013, kdy se řeka Blšanka rozvodnila po přívalových deštích. Voda zaplavila mnoho domů, nejvíc postižené byly právě Kryry. Škody na majetku dosáhly desítek milionů korun. „Určitě bychom přehradu, která by zvýšila protipovodňovou ochranu Kryr, uvítali,“ poznamenal starosta městečka Miroslav Brda.

O přehradě se uvažovalo také na Liboci v prostoru Doupovských hor. Záměr ale narazil na odpor ministerstva obrany, neboť přehrada by omezila možnosti výcviku v tamním vojenském prostoru.