Řada řidičů v Lounech neví, co znamená značka „obytná zóna“ (na snímku). Dokládají to zkušenosti tamní městské policie, která často řeší v takto vyznačených oblastech města dopravní přestupky.

Týkají se například parkování. Řada řidičů totiž neví, že v místech vymezených touto značkou se smí stát jen na vyznačených parkovištích.

„Řidiči nejčastěji v obytné zóně porušují zákaz stání. Značku „obytná zóna“ často přehlédnou nebo ani neznají její význam. Za ní platí v celé oblasti ulic či části města režim povoleného parkování, tedy stání, pouze na označených parkovištích. Mimo tato parkoviště může řidič pouze zastavit, a to na nezbytnou dobu potřebnou k naložení nebo vyložení nákladu, či k vystoupení nebo nastoupení osoby. Pak musí řidič s vozidlem odjet,“ vysvětlil Miloslav Malý, zástupce ředitele Městské policie v Lounech. Žádná křižovatka platnost této dopravní značky neruší. „Konec zóny je označen opět stejnou dopravní značkou, ale přeškrtnutou,“ dodal.

V obytné zóně se také například smí jet jen maximálně 20 kilometrů v hodině.