Řešení by podle něj mohlo být v přílivu kvalifikovaných lidí z nečlenských zemí EU. Chce se proto pokusit oživit čtyři roky starý program ministerstva práce a sociálních věcí, který počítal s příchodem asi 3000 zahraničních zaměstnanců ročně.

„Program zjevně neplní, co se od něj očekávalo. Od roku 2003 je evidováno jen přes 500 lidí, kteří přišli za prací do Česka z nečlenských zemí EU,“ uvedl.

Za perspektivní země, z nichž jsou lidé ochotni se za prací do Česka přistěhovat, Říman označil státy bývalého Sovětského svazu. „Zejména jsou to Ukrajinci, zaměstnání u nás našlo asi 200 tisíc mužů a žen. Odhaduje se, že dvakrát tolik jejich krajanů u nás pracuje nelegálně,“ doplnil.