Její rekonstrukci plánuje Spolek pro obnovu Ročova. Při májích vystoupil v úlovické kapli Ročovský pěvecký sbor. Zájem veřejnosti předčil očekávání pořadatelů, posluchači se do kaple ani nevešli. Krátký benefiční koncert vynesl 1140 korun.

Organizováním finanční sbírky byla pověřena Milena Liptáková z Úlovic, která už v minulých dnech vybrala mezi obyvateli a chalupáři na obnovu kaple téměř 12 tisíc korun. „Věříme, že na opravu úlovické kaple se nám podaří získat i grant od společnosti T-Mobile,“ uvedl místopředseda Spolku pro obnovu Ročova Karel Chlouba.

I tak půjde jen o část prostředků, další bude muset spolek získat z dotací, darů, sbírek nebo od samosprávy. „Chceme opravit fasádu a podle finančních možností i střechu úlovické kaple,“ dodal Karel Chlouba. Pseudorománská kaple svatého Antonína Paduánského v Úlovicích pochází z doby kolem roku 1900. Kaple není státem chráněnou kulturní památkou, což prakticky znemožňuje získání státních prostředků na její opravu, na druhou stranu to ale usnadňuje její rekonstrukci.

Spolek pro obnovu Ročova vznikl ve druhé polovině 90. let minulého století, jeho původním posláním byla rekonstrukce kostela Narození Panny Marie v Horním Ročově. Po zdárném dokončení opravy se členům Spolku podařilo zachránit i další památky: kapli v Břínkově, pamětní desku na domě ročovského rodáka, legionáře a spoluzakladatele československého válečného letectva Augustina Charváta nebo pomník obětem první světové války v Horním Ročově. Spolek pro obnovu Ročova chystá kromě záchrany kaple v Úlovicích také opravu hřbitovní zdi v Horním Ročově nebo obnovu okapních žlabů a fasád na poutní svatyni Panny Marie v Dolním Ročově.