ODS, KSČM, ČSSD a Sdružení nezávislých kandidátů Ročov – pro občany budou usilovat o hlasy voličů v Ročově, který má více než pět set občanů.

Před čtyřmi lety získala z pěti stran a uskupení nejvíce hlasů ODS. Starostou se stal Václav Trylč. Do vedení městyse se vrátil po osmi letech, předtím vedl úřad v letech 1989 – 1999.

„Bydlím tu už sedm let a líbí se mi, jak obec rozkvétá. Myslím, že současný starosta vede obec dobře. K volbám chci jít,“ prozradila Jana Chotašová. Před volbami se ovšem nálada v městečku přiostřila. Nezávislé sdružení vstoupilo do boje o přízeň voličů s letáky s textem o korupci a zneužití pravomoci úřední osoby. „Samozřejmě tyto obecná tvrzení nejsou založena na pravdě a ohradili jsme se proti nim,“ řekla místostarostka Ludmila Rajnyšová.

K tomuto způsobu vedení kampaně přijalo stanovisko i zastupitelstvo městečka. „Pokud by měl autor textu poznatky o korupci, bylo by jeho povinností podat trestní oznámení, což neučinil. Není divu – k takovému jednání v zastupitelstvu nedošlo“ píše se mimo jiné v dokumentu.

Z 51 kandidátů se dostane do zastupitelstva 15 z nich, městys má pětičlennou radu. Volit se bude ve třech okrscích, Ročov tvoří Horní a Dolní Ročov a místní části Břínkov a Úlovice.

V současné době je nejaktuálnější schvalování územního plánu obce. Bez něj by se totiž městečko nemohlo rozvíjet. „Do konce roku by měl být schválen. Dokument počítá i s novými pozemky pro rodinné domky, které se nám podařilo koupit,“ uvedl starosta Václav Trylč.

V dalších letech stojí před vedením městyse problém s odvedení povrchových vod. Získali jsme prostředky na projektovou dokumentaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Při přívalových deštích nám v některých lokalitách voda zaplavuje cesty,“ doplnil starosta.

Oprav a plánů je hodně, peněz bohužel málo, říká starosta


Co považujete za největší úspěch svého působení na radnici?

Jsme poměrně úspěšní v získávání dotací, bez kterých bychom nemohli zrealizovat většinu projektů, například výměnu oken v mateřské školce, veřejné osvětlení či získání prostředků pro hasiče. Povedlo se také snížit náklady na veřejné osvětlení, původní nevýhodnou smlouvu jsme vypověděli.

Co naopak za neúspěch?
Chtěli jsme vysázet větrolamy v částech městečka, kde nejsou. Pozemkový fond se ale postavil proti. Ročov je bohužel jednou z mála obcí, která má nezpevněné komunikace. Podařilo se některé z nich převzít do našeho majetku, finance na rekonstrukce nám ale chybí.

Co čeká vaše městečko a nového nebo staronového starostu v příštím volebním období?
Je rozdělaná projektová dokumentace k rekonstrukci Sokolovny, která technicky nevyhovuje současným požadavkům. Bude potřeba najít prostředky na školu, kde bude nutné opravit střechu a vyměnit okna či rekonstrukce bývalé školy na Dům služeb.