Dluhy, rozvody a s tím spojená péče o děti nebo rodinné problémy. To je jen výčet témat, kterými se zabývá občanská poradna 1. České společnosti Podbořany. Ta byla ve městě slavnostně otevřena ve středu. Vznikla v areálu bývalých kasáren v objektu, kde zmíněný spolek už čtyři roky provozuje rodinné centrum.

„Poradna už funguje. Během dubna jsme tady měli tři klienty, které k nám poslali pracovníci Městského úřadu v Podbořanech. Počítáme, že počet klientů bude narůstat," sdělila Zuzana Bechyňová, předsedkyně spolku 1. Česká společnost Podbořany. Lidem nabízí například dnes hojně potřebné dluhové poradenství nebo třeba sepsání dokumentů potřebných k rozvodu. Nabízí rodinné terapie, mediace nebo psychosociální poradenství.

Poradna je součástí sítě různých organizací, které se podílejí na ochraně rodiny a dětí. „Tuto síť se snažíme vytvořit na většině území České republiky. Nejprve danou oblast zanalyzujeme a na základě zjištěných poznatků navrhneme řešení. Pokud je poptávka a nabídka takových služeb chybí, snažíme se poradnu otevřít," sdělil Miroslav Jan Šramota, který má na starosti tuto síť na Podbořansku a Žatecku.

Další poradna, která se bude zabývat náhradní rodinnou péčí, bude v Podbořanech otevřena 15. května.

Hernička i půjčovna karnevalových kostýmů

Spolek 1. Česká společnost Podbořany působí v areálu bývalých kasáren od roku 2013. V budově bývalé vojenské jídelny a kuchyně, která byla dlouhodobě bez využití, vytvořil zázemí pro rodinné centrum. Je v něm hernička pro děti, „jesličky" a půjčovna karnevalových kostýmů, spolek také pořádá různé akce pro veřejnost. Jedna z posledních byly víkendové čarodějnice. „V druhém pololetí letošního roku bychom tady chtěli ještě otevřít logopedii pro děti, která v Podbořanech chybí. A do budoucna chceme dětské centrum rozšířit ještě o jednu místnost, aby mohlo být ještě více využívané veřejností," popsala Zuzana Bechyňová.

Činnost spolku si velmi pochvaluje vedení města. To řešilo využití budovy řadu let. Objekt před lety prodalo, když nastaly problémy s ubytovnou, která v jeho části vznikla, koupilo ho město zase zpět. „Musíme smeknout nad tím, co tady spolek vybudoval," shodli se starosta Radek Reindl a místostarosta Karel Honzl.