Regionální operační program (ROP) Severozápad vypsal poslední výzvy a rozdělí tak poslední peníze. Dotace chtějí získat i dvě největší města okresu Louny - Žatec a Louny.

Žatec chce peníze na rekonstrukci budovy městské knihovny a autobusového nádraží, Louny na rekonstrukci střechy a pláště zimního stadionu. Obě města už z ROP Severozápad dotace obdržela - nebo by měla dostat - shodně na tři projekty.

Město Žatec patří mezi nejúspěšnější žadatele z ROP Severozápad v Ústeckém kraji. Už dostalo nebo by mělo obdržet dohromady téměř tři sta milionů korun. Z toho zhruba dvě třetiny šly na Chrám chmele a piva, 25 milionů na rekonstrukci lehkoatletického stadionu Mládí a necelých 40 milionů by mělo dorazit do Žatce na přestavbu bývalých papíren na depozitář muzea, která se právě realizuje.

Nádraží a knihovna

Teď chce Žatec ještě peníze na rekonstrukci budovy městské knihovny a přestavbu autobusového nádraží. Rekonstrukce budovy knihovny na náměstí Svobody by měla stát 7,5 milionů korun. „Projekt zahrnuje například kompletní výměnu oken, opravu a výměnu krovu a střešní krytiny a celkovou opravu fasády," připomněl Jan Novotný, místostarosta Žatce.

Druhým projektem, na který chtějí v Žatci ještě dostat dotaci z ROP Severozápad, je rozsáhlá přestavba autobusového nádraží. Změnit se má v moderní terminál v historickém duchu, areál by vhodně zapadl do této historické části města. „Ještě se finalizuje rozpočet projektu, ale bude to v řádech desítek milionů korun," sdělil místostarosta. Radnice dřív hovořila o zhruba 40 milionech, projekt se ale dispozičně změnil.

Město Louny plánuje podat žádost na rekonstrukci svého zimního stadionu. „Projekt zahrnuje rekonstrukci ploché střechy stadionu, výměnu výplní otvorů obvodového pláště a opravy zdiva pláště," sdělila Eva Pavelková, referentka fondů EU odboru správy majetku Městského úřadu Louny. „Položkový rozpočet se ještě dopracovává, konečná cena včetně DPH stavební části by neměla překročit 10 milionů korun," dodala.

Louny dostaly desítky milionů na knihovnu

Louny už dřív dostaly z ROP Severozápad peníze na přestavbu budovy bývalého soudu na Mírovém náměstí pro potřeby městské knihovny. Šlo o 37 milionů korun. Nyní se v Lounech realizují dva projekty, na které by město mělo peníze z ROP Severozápad dostat na rekonstrukci Zeleného náměstí 11 milionů a na rekonstrukci Zastávky 17 milionů korun.

Infoblok

Kromě Žatce a Loun šly peníze z ROP Severozápad také do rekonstrukce zámku Nový Hrad v Jimlíně, části psychiatrické léčebny v Petrohradě nebo do rekonstrukcí silnic Louny Ročov či Kadaň Podbořany Očihov.

Výbor ROP Severozápad nyní vypsal poslední výzvy, rozdělit v nich může až 2,5 miliardy korun. Podle předsedy jeho výboru Petra Navrátila by se mělo dostat na všechny žadatele o dotace, kteří splní podmínky.

Poslední peníze, pak se uvidí

Jde o poslední peníze, které ROP Severozápad mezi žadatele rozdělí. Většina programů už podle Navrátila všechny peníze rozdělila a čeká jen na dokončení projektů. Zdržení na severozápadě Čech způsobilo policejní vyšetřování, kvůli kterému bylo rozdělování dotací na rok a půl zastaveno.

Do devíti výzev ROP Severozápad uvolnil 1,5 miliardy korun, částku ale ještě může o miliardu zvýšit. „Podle zájmu je možné peníze v prosinci navýšit tak, aby se mohli uspokojit všichni příjemci, kteří projdou hodnocením," řekl předseda výboru Petr Navrátil. Podle něj mají žadatelé připravené projekty právě za 2,5 miliardy korun.

800 miliard se nepodaří vyčerpat

Výzvy jsou vypsané pro malá a střední města, na opravy kulturních památek nebo pro školy a nemocnice. Podmínky pro schválení dotací budou podle Navrátila přísné. „V době podání žádosti už musí být vypsaná výběrová řízení na dodavatele. Povinná je stejně jako v posledních výzvách i etapizace projektu. V květnu 2015 musí být hotová první etapa projektu," uvedl Navrátil. Všechny projekty musí být podle něj dokončeny nejpozději v září 2015, jinak je ROP nestihne proplatit.

ROP Severozápad patří mezi 24 operačních programů, které má Česká republika k dispozici na realizaci kohezní politiky. V současném programovém období na roky 2007 až 2013 měla ČR k dispozici 800 miliard korun, zdaleka ne všechny tyto peníze ale vyčerpá. Cyklus doběhne v roce 2015, kdy musí být všechny projekty hotové.

Předpokládá se, že i v dalším programovém období 2014 - 2020 budou operační programy zřízeny. Kolik jich bude a kolik bude mít ČR k dispozici peněz, se nyní jedná. Cílem kohezní politiky EU je podpořit hospodářský růst ve členských státech Unie a zároveň vyrovnat hospodářské a sociální rozdíly mezi 271 evropskými regiony.

Tereza Malecká