Přehrada je součástí projektu, který posílí vodní systémy na Podbořansku a Rakovnicku, jež sužuje sucho. Klimatické změny mají situaci v budoucnu ještě zhoršit. Kromě Kryr plány počítají s nádržemi Senomaty a Šanov na Rakovnicku nebo přivaděči vody z Ohře na Podbořansko a Rakovnicko. Naopak zvažovaná přehrada přímo na Blšance u Mukoděl kousek od Kryr se v tuto chvíli zatím nepřipravuje.

„Příprava přehrady Kryry jde dobře. Čeká nás ale ještě spousta práce. Je to dílo, které tady bude z našeho pohledu navěky, podle toho se k němu musíme stavět,“ říká generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Podle současných termínů se má přehrada Kryry začít stavět po roce 2030 s tím, že hotová bude v roce 2040. V jaké fázi je nyní příprava?
Jsme ve fázi předprojektové přípravy, která skončí v příštím roce. V roce 2025 bychom měli mít vykoupené pozemky a také začneme projektovat. Předprojektová příprava zpřesnila některé předpoklady ze studie proveditelnosti, kterou máme od roku 2017, a investičního záměru, který jsme pořídili o dva roky později. Průzkumy během projektových prací doplníme, budeme ještě například zjišťovat některé parametry území v prostoru hráze.

Pásový dopravník v pískovně ve Velké Černoci.
Z pískovny na Žatecku se vozí materiál na stavby dálnic. V Česku rychle dochází

Už dřív padlo rozhodnutí, že hráz bude sypaná. Podobně jako třeba Nechranice. Nebude betonová, jako je například Orlík nebo Fláje v Krušných horách. Je stanovený tvar hráze a z jakých konkrétních materiálů se postaví?
Toto ještě není rozhodnuté. Stanovují se možné varianty, vybere se ta nejefektivnější jak po stránce finanční, tak vodohospodářské i stavební. Musíme vzít v úvahu celou řadu parametrů. Přehrada u Kryr nebude stát sto let, bude tam pět set let a možná i déle. Je to dílo, které tady bude z našeho pohledu navěky, podle toho se k němu musíme stavět.

Co dosavadní průzkumy přinesly?
Potvrdilo se, že podloží budoucí hráze není skála, jsou tam jílovité materiály. To jsme věděli už dřív, ale upřesnili jsme si jejich vlastnosti. Nejsou pro stavbu hráze úplně ideální, ale neznamená to, že se tam přehrada nedá postavit.

V poslední době se často hovoří o hrozbě, že českému stavebnictví budou chybět materiály. Že nebude kámen nebo štěrkopísek, že se prodlužují dojezdové vzdálenosti od lomů a pískoven ke stavbám. Nehrozí přehradě u Kryr, že ji nebudete mít laicky řečeno z čeho postavit?
To nehrozí. I když nejsou konkrétní parametry hráze z hlediska materiálů stanovené, chceme v maximální možné míře využít ty v regionu dostupné. Abychom zajistili co možná nejkratší dopravní vzdálenosti a minimalizovali zatížení území stavbou. Právě cena za dopravu bude hrát v celkové ceně přehrady zásadní roli. V nedaleké vzdálenosti od Kryr jsou pískovny a lomy, které mají velké zásoby. Navštívili jsme dvě pískovny a tři lomy, materiálu pro stavbu přehrady je v okolí dost. S tím problém nebude.

Stavba mostu u Velemyšlevsi na Žatecku v roce 2015. Podobný překlene údolí Hutné u Žiželic.
Žiželice se staví, Havraň se připravuje. Cesta mezi Žatcem a Mostem zrychlí

Po dokončení přehrady a zaplavení údolí Podvineckého potoka zůstane obrazně řečeno pod vodou nynější silnice mezi Kryry a Černčicemi. Kudy povede nová?
V rámci předprojektové přípravy vznikla dopravní studie, která komunikace v okolí přehrady řeší. Železniční trať mezi Žatcem a Plzní, která lokalitou vede, zůstane tam, kde je. Oproti původnímu návrhu došlo ke změně trasy nové silnice mezi Kryry a Černčicemi. Dříve se počítalo s tím, že povede v polích kolem Mukoděl. Morfologické poměry tam jsou ale pro stavbu silnice velmi nepříznivé, vedla by v hlubokém zářezu. To by negativně ovlivnilo okolní pole a lesy. Vysušovaly by se.

A kde tedy nová silnice mezi Kryry a Černčicemi povede?
Nový návrh počítá s tím, že silnice povede mezi vodní plochou a železnicí, čímž násep silniční komunikace stabilizuje těleso železniční tratě. Pod silnicí směrem k nádrži ještě povede cyklostezka. Kolem celé nádrže bude možné jet na kole, pro cyklisty a pěší zůstane průjezdná komunikace na vrcholu hráze. V lokalitě je ještě silnice mezi Kryry a Březnicí. Povede v téměř té samé trase, pouze bude vystavěna výš ve svahu.

Podívejte se, co zaplaví voda nové přehrady u Kryr

Zdroj: Deník/Petr Kinšt

Za pět let, tedy daleko dřív než přehrada, má být hotová dálnice D6 Praha – Karlovy Vary. Její most povede nad vodní plochou na začátku vzdutí. U Černčic se plánuje mimoúrovňová křižovatka, přehrada tak bude velmi dobře dopravně přístupná. Počítá se i s turistickým využitím?
Ano. Zatím není hotová urbanistická studie, která v tomto ohledu ukáže možnosti, ale s využitím přehrady pro volnočasové aktivity včetně rybaření nebo koupání počítáme. U nádrže mezi Kryry a Černčicemi vznikne informační centrum a parkoviště.

Přehrada má v dobách nadbytku zadržovat vodu, aby se mohla využít v suchých částech roku. Výška hladiny se tak bude výrazně měnit. Nebudou v létě obnažené břehy využití přehrady komplikovat?
V jedné části přehrady se počítá s tím, že hladina zůstane ustálená. Vznikne tam taková přehrada v přehradě, ohrázované místo se samostatným nátokem a výtokem.

V roce 2020 vláda schválila, za jakých podmínek se v místě vykoupí nemovitosti. Vyčlenilo se na to 365 milionů korun. Za kolik jste už vykoupili?
V současné době máme z uvedené sumy vykoupené nemovitosti za přibližně 250 milionů korun. Výkupy mají skončit v roce 2025.

Generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský.Generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský.Zdroj: Deník/Petr KinštJan Svejkovský (50 let)
vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu stavební, obor vodní hospodářství a vodní stavby. V Povodí Ohře, kde začal pracovat v roce 1997, prošel různými pozicemi. Působil jako technický ředitel nebo vedoucí odboru komunikace a bezpečnosti, generálním ředitelem je od letošního listopadu. Bydlí v Mezihoří na Chomutovsku, mezi jeho koníčky patří hudba, kolo, lyže a rodina.

Vláda schválila, že stát nemovitosti vykoupí za motivační ceny. Jak na to jejich majitelé slyší?
Výkupy probíhají dobře. Cena je dostatečně motivační, aby si vlastníci za nemovitosti, které nám prodají, mohli pořídit jiné. Zemědělské pozemky vykupujeme za 150 korun za metr čtvereční, stavební za 1110 korun. Odhadní ceny v této lokalitě jsou několikanásobně nižší.

Objevili se v této souvislosti nějací spekulanti?
Aby se zamezilo spekulacím, už dřív padlo rozhodnutí, že motivační ceny platí na nemovitosti, u kterých byl stejný vlastník před rokem 2018. Kdo nabyl nemovitost později, dostane částku vzešlou z odhadní ceny. Na spekulanty jsme při výkupech nenarazili.

Prodali nemovitosti všichni, kterým jste nabídku dali?
Jsou vlastníci pozemků, kteří nesouhlasí s jeho prodejem. Budeme s nimi intenzivně jednat, abychom je přesvědčili. Abychom pozemek získali dohodou nikoliv jinou cestou.

Tedy vyvlastněním.
Nerad to zmiňuji, z pohledu investora to nechceme dostat do této roviny. Pokud by k vyvlastnění došlo, pak by majitelé dostali méně peněz. Vykupovalo by se za odhadní nikoliv motivační ceny.

Zasněžená pole na západním okraji Loun. V budoucnu na jejich místě vznikne nová městská část Skalka.
Bydlení pro sedm tisíc lidí, škola, sportovní hala. Louny chystají nové čtvrti

V místě je šest rodinných domů, ze kterých se budou muset jejich majitelé vystěhovat. Už je prodali?
Domy máme převážně vykoupené. Lidé tam ale mohou bydlet dál, demolice přijdou na řadu až se začne stavět přehrada. Také u zemědělských pozemků nechceme, aby na nich rostla lebeda. Uzavíráme smlouvy, aby se na polích a chmelnicích do stavby přehrady dál hospodařilo.

Před zatopením zůstane jen prázdné území. Stavby se odstraní, vykácí lesy, odveze ornice. Co bude s betonovými řopíky, tedy s linií předválečného opevnění československé armády, která údolím vede?
Všechny řopíky zůstanou na svém místě. Myslíme i na historický význam československého opevnění, které má zůstat i dalším generacím minimálně jako připomínka národní hrdosti a suverenity. Ve vodní nádrži takto zůstane osm řopíků, některé budou trvale pod vodou, jiné se vlivem kolísání hladiny občas ocitnou nad hladinou.

Mapa ukazuje, jaké území přehrada Kryry zaplaví.Mapa ukazuje, jaké území přehrada Kryry zaplaví.Zdroj: se svolením Povodí Ohře

Počítáte s nějakými opatřeními, aby se přehrada rychle nezanesla sedimenty?
Na přítocích vzniknou záchytné prostory, aby voda zeminu z okolí nesplachovala přímo do nádrže a bylo ji možné snadněji vytěžit. Aby se kvůli tomu nemusela vypouštět celá.

Kromě přehrady Kryry na Podvineckém potoce se na Podbořansku zvažuje také výstavba vodního díla Mukoděly na Blšance.
Přípravu díla Mukoděly jsme pozastavili, pro nás jsou teď prioritní Kryry a přivaděče. To je hlavní směr, kterým jdeme. Na druhou stranu jsou Mukoděly jediným místem, kde by přehrada na Blšance mohla vzniknout. Lokality Mětikalov na Blšance a Hlubocká Pila na Liboci v Doupovských horách odmítlo ministerstvo obrany vzhledem k tomu, že leží ve vojenském prostoru. Nádrž Mukoděly dává z vodohospodářského hlediska smysl, zapadla by do komplexu opatření, která na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje chystáme. Budou připravena i pro případnou stavbu nádrže Mukoděly.

Zmínil jste přivaděče. Odkud kam v nich poteče voda?
Přivaděč ze Stranné pod Nechranicemi bude dodávat vodu z Ohře do současného vodního díla Vidhostice. Odtud povede další přivaděč do Velkého rybníka v Jesenici s odbočkou do nádrže Kryry. Vodou z Ohře bude možné zásobit Kryry a zpětně z Kryr brát vodu a zásobovat jí Rakovnicko. Velký rybník v Jesenici leží na Rakovnickém potoce, v Oráčově systém počítá se stavbou čerpací stanice, díky které bude možné přečerpávat vodu z Rakovnického do Kolešovického potoka. Na obou potocích vyrostou nové nádrže Senomaty a Šanov. Ty ale budou výrazně menší než Kryry.

Přehrada Kryry

délka hráze: 360 metrů
výška hráze: 21,7 metru
zatopená plocha: 123,6 hektaru
zásobní prostor: 6,986 milionu metrů krychlových
celkový objem nádrže: 8,948 milionu metrů krychlových
funkce: zásobování, závlahová, retenční (ochranná), rekreační, výroba elektrické energie

Přehrada Kryry se tedy postaví kvůli potřebě čelit suchu?
V posledních desítkách let probíhají klimatické změny, zvyšuje se průměrná teplota vzduchu, prodlužují se období bez výraznějších srážek. Bude to pokračovat, jen se liší scénáře s jakou intenzitou. My s tím musíme počítat a připravit se na to. V této souvislosti je třeba posílit vodní systémy v oblasti Podbořanska a Rakovnicka. Některé úseky Podvineckého potoka a Blšanky v létě vysychají. Nejinak tomu bylo i letos. Je třeba s tím něco udělat. Vodní nádrž bude mít zásobní funkci, ale také bude částečně chránit území pod hrází před povodněmi.

Celý projekt, který má přinést více vody do oblasti Podbořanska a Rakovnicka, ale není postaven jen na přehradě a přivaděčích.
Máte pravdu. V plánu jsou také realizace přírodě blízkých opatření. Jejich smyslem je, aby samotné území dokázalo lépe hospodařit s vodou, která se v lokalitě přirozeně nachází. Zahrnuje například revitalizaci říčních systémů, tvorbu mokřadů, tůní, výstavbu nových či obnovu historických malých vodních nádrží, úpravu hospodaření na pozemcích nebo rušení stávajících melioračních zařízení. Jedno takové opatření chystáme v Petrohradě nad Finkovým rybníkem, obnovíme tam luční potok a zrušíme meliorační zařízení.

Mohlo by vás zajímat: Nepřístupná hráz Nechranic skrývá tichý tunel, ve věži rámusí turbíny

Zdroj: Deník/Petr Kinšt