V minulých dnech se u Panenského Týnce otevřel nový úsek dálnice D7. Kdy se mohou řidiči těšit na další?
V současné době stavíme u Loun šest kilometrů. Stavbu bychom měli dokončit v polovině roku 2023. Věřím, že začátkem příští stavební sezony zahájíme úsek u Chlumčan. Po dokončení v roce 2024 bude vyjma části u Postoloprt souvislá dálnice od hranic Středočeského a Ústeckého kraje k Chomutovu.

Zdroj: DeníkZmínil jste úsek u Postoloprt. Proč ten hotový nebude?
Tam máme v přípravě největší komplikace. Řešil se přesun fotbalového hřiště, pak ochrana území před povodněmi na Ohři a Chomutovce. Pro rozšíření obchvatu Postoloprt musíme znovu získat územní rozhodnutí, což nás velmi zbrzdilo. Proto předpokládáme zahájení stavby až v roce 2025.

Zmínil jste, že se má brzy začít stavět u Chlumčan. U této stavby trvá přes rok výběrové řízení na zhotovitele, řešily se reference společnosti Metrostav Infrastructure. Vítězem tendru se nakonec stala ona. Je ještě něco, co by mohlo zahájení stavby dálnice u Chlumčan oddálit?
Bohužel ano. Obdrželi jsme námitku od neúspěšného uchazeče o tuto zakázku, který napadá výběr společnosti Metrostav Infrastructure i propad zadávací lhůty. Ještě do vánoc tyto námitky vypořádáme. Neúspěšný uchazeč má právo se obrátit na Úřad pro hospodářskou soutěž, pokud se tak stane, hrozí, že se zahájení stavby o několik měsíců posune. Jasno bude na začátku ledna. Pokud se na zmíněný úřad neobrátí, jsme připraveni podepsat smlouvu s vítězným uchazečem a v lednu, únoru předat staveniště.

Zprovoznění úseku nové dálnice D7 u Panenského Týnce na Lounsku.
Konec smrtelným nehodám. Řidičům začne sloužit nový úsek dálnice

Bavíme se o úsecích v Ústeckém kraji, ale co dálnice ve středních Čechách? Kdy se bude stavět kolem Slaného nebo Lotouše, což je poslední vesnice na celé trase?
Co se týká Středočeského kraje, tam připravujeme tři úseky v celkové délce přes šestnáct kilometrů. Máme na ně územní rozhodnutí, na všech probíhá majetkoprávní příprava. Jakmile se nám podaří ji dokončit a získat potřebná povolení, chtěli bychom začít stavět. V tuto chvíli předpokládáme, že by to mělo být v letech 2023 a 2024. Takže v letech 2025, 2026 by měla být středočeská část dálnice D7 hotová.

Budou se stavět všechny ty tři úseky najednou?
Chtěli bychom je stavět všechny najednou, když se staví ucelené úseky dálnice, tak je to vždy lepší. Připravujeme je sice zvlášť, ale pokud se to nakonec povede sloučit, byl bych za to rád. Ale uvidíme, jak se příprava jednotlivých úseků dokončí.

Práce na novém úseku dálnice D7 Praha – Chomutov u Panenského Týnce na Lounsku.
O rok později. Přípravu dálnice u Postoloprt zdržel plán na ochranu před povodní

Zásadní otázka. Kdy bude D7 hotová celá?
Oproti minulosti se všechny úseky intenzivně připravují, pokud budou peníze a pokud nás v přípravě nic nezastaví, tak bychom se měli po celé D7 svézt v roce 2027 nebo 2028.

Říkáte pokud vás nic nezastaví. Když opomenu peníze, co je pro vás nyní největší problém u přípravy dálnice D7?
Proti dálnici D7 není systematický odpor, nejsou žádná občanská sdružení, která by její stavbě chtěla zabránit. S čím se v těchto fázích přípravy ale potýkáme, jsou výkupy pozemků. Na každé stavbě musíme kvůli odporu majitelů přistoupit k jejich vyvlastňování. To je komplikovaný a zdlouhavý proces. Naše ceny, které nabízíme, jsou přitom velmi dobré. V případě zemědělské půdy je to osminásobek odhadní ceny v dané lokalitě. Neochota některých lidí prodat svůj pozemek je ale zřejmě způsobená historií, někteří nechtějí mít v této souvislosti se státem nic společného.