„Slavětín má velkou výhodu, že prakticky všechny finančně náročné investiční akce stačil udělat,“ říká starosta. V plánu je modernizace čističky odpadních vod, začít by měla v příštím roce.

Pane starosto, všiml jsem si, že jste poměrně aktivní na sociální síti, kde informujete o tom, co se ve Slavětíně udělalo. V posledních dnech jste u dětského hřiště u radnice zabudovali novou hru, připravuje se knihobudka. Zeptám se na větší investice. Jaké jste ve Slavětíně v poslední době provedli?
V poslední době jsme pro naši mládež vystavěli lanové centrum v ulici Na Vyhlídce, zrekonstruovali jsme kanalizační přípojku k bytovému domu v ulici Boženy Němcové, došlo na opravu havarijního stavu části veřejné kanalizace, konkrétně přivaděče k čističce odpadních vod.

Zdroj: DeníkCo chystáte letos?
Během letních měsíců chystáme výstavbu veřejného rozhlasu ve Slavětíně a Kystře, na kterou jsme ze Státního fondu životního prostředí obdrželi dotaci. Dále chystáme pokračování výměny svítidel veřejného osvětlení za nová efektivnější a úspornější, plánujeme opravu místní komunikace v Kystře vedoucí k místnímu penzionu. Ta bude provedena jen v případě, že získáme dotaci. Dále počítáme s investicemi do oprav bytového fondu, umístěním workoutové sestavy u fotbalového hřiště a s dalšími menšími investicemi, které, věřím, že budou přínosné pro naše občany.

Zmínil jste čističku odpadních vod. Zaznamenal jsem stížnosti, že z ní údajně vytékají nevyčištěné vody.
Čistička odpadních vod je jednou z našich větších investic v budoucnu, předpokládám, že v letech 2022 až 2023 bude probíhat její revitalizace. Jedná se o kořenovou čistírnu odpadních vod a zaslouží si provést větší rekonstrukci a údržbu. Má kapacitu 500 ekvivalentních obyvatel, což nám vystačí i do budoucna. Máme připravenou studii revitalizace, která počítá s modernizací stávající kořenové čističky, se zkvalitněním a zefektivněním čištění odpadních vod. Celkové finanční náklady na tuto akci by dle předpokládaného rozpočtu měly být přibližně tři a půl milionu korun.

Výstava Svět papírových modelů v lounském muzeu.
FOTO: V lounském muzeu je k vidění výstava Svět papírových modelů

Když jsme u peněz, jaký má Slavětín schválený letošní roční rozpočet?Rozpočet městyse je na tento rok rekordní. A to 13,8 milionu korun.

Říkáte rekordní, takže vám neklesl kvůli dopadům covidu na českou ekonomiku a daňovým změnám?
Loni jsme měli rozpočet přibližně 11,5 milionu korun, takže ne. Určitě je ale dobré být ve střehu a při práci s rozpočtem přemýšlet, co je pro náš městys a jeho občany důležité a co můžeme odložit. Ale zatím se nic dramatického pro nás neděje.

Takže žádné velké investice jste odkládat nemuseli?
Slavětín má velkou výhodu, že prakticky všechny finančně náročné investiční akce stačil udělat v minulých volebních obdobích. Nový vodovod, plynovod, rekonstrukci veřejné kanalizace, veřejné osvětlení, chodníky a místní komunikace, výstavbu a rekonstrukci obecních bytů, rekonstrukci mateřské školy, dětská hřiště, sportovní hřiště, hasičskou zbrojnici, kabiny pro fotbalisty, veřejnou zeleň a mnoho dalších větších či menších investic. Teď je doba na to vše udržovat a co je potřeba, modernizovat. Do budoucna bude sestavování rozpočtů obcí mnohem náročnější a teprve se projeví nedostatek veřejných peněz. Pak se bude muset začít šetřit.

Dočesná v Žatci 2019.
Zrušit, posunout, zmenšit? Pořadatelé řeší, co s velkými akcemi v Ústeckém kraji

Pod Slavětín patří vesnička Kystra. Tamní statek jste dostali v dezolátním stavu darem. Rozhodli jste o jeho demolici, už skončila?Ano. Demoliční práce na statku byly dokončeny.

Na kolik městys vyšly?
Demolice statku vyšla rozpočet městyse loni na zhruba sedm set tisíc korun a letos na čtyři sta tisíc. Materiál, který vznikl rozdrcením suti z budov, má hodnotu přibližně půl milionu, městys ho využije pro své stavební potřeby a nabídne ho i k odprodeji.

Co v místě plánujete?
Na části vzniká oddychový parčík pro občany Kystry a také pro turisty a cykloturisty. Na jeho výstavbu jsme získali loni dotaci ve výši tři sta tisíc korun od Ústeckého kraje.

A co bude na zbytku areálu?
Z větší části pozemku určeného pro zástavbu by podle mého názoru a názoru většiny dotazovaných měly být stavební parcely na výstavbu rodinných domků. O dalším osudu tohoto prostoru v budoucnu rozhodne zastupitelstvo. Kdy a jak rozhodne, to v současné době nevím. Důležité je, že z centra Kystry zmizela dlouhodobá estetická ostuda a našim občanům, hlavně mládeži a dětem, už nehrozí žádná nebezpečí v souvislosti s touto stavbou