Nové květnaté louky vzniknou mezi budovami městského úřadu v ulici Pod Nemocnicí a na břehu řeky Ohře. „Konkrétně u mostu Veslařů za kontejnerovým stáním u Barokního špitálu,“ přiblížila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Jejich zřízení schválili lounští radní, práce na jejich vzniku by měly probíhat zejména na jaře příštího roku. „Zřejmě to není konečný počet květnatých luk v Lounech. Nabízejí se i další lokality, na druhou stranu nemůžou být všude. I toto by měla řešit koncepce zeleně ve městě, kterou připravujeme,“ sdělil radní Michal Kučera.

Květnaté louky představují určitý způsob ekologické péče o městskou zeleň. Oproti klasickým trávníkům jsou druhově pestřejší, nesekají se tak často. „Květnaté louky snižují prašnost, pomáhají do města navrátit víc hmyzu, celkově posilují druhovou pestrost, mnozí oceňují jejich estetickou stránku,“ vysvětlila Veronika Kučerová, která za zrodem květnatých luk v Lounech stojí.

Tato zakladatelka Semínkovny Louny a náruživá zahrádkářka připomněla také jejich snazší údržbu například oproti záhonům květin s letničkami. „Samozřejmě v prvních letech určitou péči, než se uchytí, louka potřebuje. Zpočátku může nad květinami vítězit plevel a záhon vypadat spíš zanedbaně než krásně. Ale pokud louka dostane tu správnou péči v začátku, stane se do pár let okrasou města,“ přiblížila. 

Na květnatých loukách by se mělo objevit nenáročné luční kvítí, například kopretina, chrpa, třezalka, mateřídouška, vlčí mák, česnáček. Jelikož město Louny patří mezi sušší místa, mohly by se na jeho louky ve vhodných místech podle Kučerové časem rozšířit i chráněné stepní druhy z blízkého Českého středohoří. „Tím by byla naše louka naprostý unikát. Samozřejmě není možné, aby se to podařilo hned, ale budou-li pro to podmínky, je tu šance na úspěch,“ přiblížila.

Další péči o zeleň má nastínit koncepce

Vznik dalších květnatých luk by měla řešit zmíněná koncepce péče o městskou zeleň, kterou chtějí mít v Lounech hotovou příští rok na jaře. „Zeleň je nedílnou součástí města. Mělo by se o ni pečovat systémově a z dlouhodobého hlediska. Proto cítíme potřebu, aby určitá koncepce vznikla,“ vysvětlil Michal Kučera.

V posledních letech směřovaly v Lounech miliony korun do revitalizace parku na obou březích řeky Ohře v prostoru výstaviště. Pokácely se staré, vysadily se tam stovky nových stromů a tisíce keřů. Opravily se cesty, vyrostla dětská hřiště a další volnočasové plochy, došlo k výměně laviček a košů na odpadky, vznikla naučná stezka s názvem Poznáváme stromy.

Následovat by měla revitalizace zeleně v Holárkových sadech pod železniční zastávkou Louny město. S vypracováním příslušné projektové dokumentace počítá návrh městského rozpočtu na rok 2020, který se nyní připravuje.