S rekordně vysokým rozpočtem, který počítá s výdaji 600 milionů korun, bude v příštím roce hospodařit město Louny. Na běžné výdaje, jako je třeba chod radnice, škol a školek a dalších organizací, má jít zhruba půl miliardy, na investice je vyčleněno 80 milionů. Mezi ty největší patří úvodní etapa rekonstrukce domu pečovatelské služby, rozšíření kamerového systému, modernizace veřejného osvětlení v Brlohu či výstavba druhé části kanalizace v Nečichách. Realizace některých velkých investic bude záležet na tom, zda přijdou dotace.

Rozpočet města, který v pondělí schválili lounští zastupitelé, obsahuje rezervu 44 milionů korun na pokrytí zvýšených nákladů na energie. Ty jsou velkým zásah do plánů všech měst a obcí. „Za plyn budeme platit šestkrát víc, za elektřinu téměř čtyřikrát,“ sdělil starosta Milan Rychtařík. „Brzy začne pracovat komise pro energetiku a životní prostředí při radě města, která navrhne úsporná opatření, jejichž rámec jsme už připravili,“ dodal na pondělním jednání zastupitelů.

Hlavně kvůli nárůstu cen energií půjde víc peněz do fondů pro sport, kulturu a sociální věci a zdravotnictví. „Chtěl bych za navýšení poděkovat, bez podpory města jsou zvýšené náklady za energie pro některé sportovní oddíly nezvládnutelné. Věřím, že to ocení i subjekty z oblasti kultury a sociálních věcí,“ řekl zastupitel Radovan Šabata.

V roce 2023 se chtějí v Lounech pustit do rekonstrukce domu pečovatelské služby, projekt rozdělený do několika etap počítá také s navýšením kapacity. Odhad nákladů na první etapu činí 20 milionů korun. Rozšíření městského kamerového systému vyjde podle odhadu na pět milionů korun, rekonstrukce veřejného osvětlení v Brlohu na tři miliony a výstavba druhé části kanalizace v Nečichách směrem ke střelnici na čtyři a půl milionu.

Plánuje se pokračování revitalizace sídliště Pod Kasárnami. Letos proběhla první etapa, chystají se další dvě. Náklady jsou vyčíslené na 37 a 26 milionů korun. Město chce proměnu financovat z dotací, na tu úvodní dostalo od státu šest milionů. Na získání dotace záleží i přestavba objektu bývalého bazénu při ZŠ Prokopa Holého v multifunkční sál, odhad nákladů je 50 milionů. A také úprava prostranství Komenského náměstí za odhadovaných 17 milionů korun.

Pokud se najdou v příštím roce peníze, v Lounech by rádi například koupili novou rolbu pro zimní stadion, novou časomíru pro sportovní halu, připravili projekt běžeckého tunelu na ZŠ Přemyslovců, vybudovali polopodzemní kontejnery v ulicích Rakovnická a Palackého nebo další parkovací místa na sídlišti Kpt. Nálepky a v ulici Lucemburků.

Návrh rozpočtu Loun na příští rok počítá s příjmy 570 milionů, výdaje jsou 600 milionů. Schodek 30 milionů a splátku dlouhodobého investičního úvěru 20 milionů město pokryje z prostředků ušetřených v předchozích letech.

Rozpočet města se během roku vyvíjí na straně příjmů i výdajů. Záleží na řadě faktorů. „Peníze do rozpočtu města jsou z převážné části tvořeny daňovými příjmy. Určení výše daňových příjmů nelze exaktně stanovit, protože záleží na aktuálním výběru daní v daném roce a na to má vliv řada faktorů,“ vysvětlila vedoucí ekonomického odboru lounské radnice Romana Krameriusová.

Celkové příjmy rozpočtu jsou oproti roku 2022 vyšší hlavně kvůli očekávanému vlivu inflace. V rozpočtu na letošního rok měly Louny stanovené příjmy 505 milionů korun.

Největší investice Loun v roce 2023:

Rekonstrukce domu pečovatelské služby s navýšením kapacity – I. etapa – zateplení
odhad nákladů: 20 milionů

Modernizace městského kamerového dohlížecího systému
odhad nákladů: 5 milionů

Nečichy – vybudování kanalizace – II. etapa směr ke střelnici
odhad nákladů: 4,5 milionu

Brloh – rekonstrukce veřejného osvětlení
odhad nákladů: 3 miliony

Akce v případě získání dotace:

Revitalizace sídliště pod kasárnami – II. a III. etapa
odhad nákladů: II. etapa 37 milionů, III. etapa 26 milionů

ZŠ Prokopa Holého – multifunkční sál
odhad nákladů: 50 milionů

Úprava prostranství Komenského náměstí (Osvoboditelů)
odhad nákladů: 17 milionů