Celkové příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši 459 milionů korun a oproti letošnímu roku jsou vyšší o 44 milionů.

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, není do něj ale zatím zahrnuta výstavba nové plavecké haly. O způsobu jejího financování zastupitelé ještě nerozhodli.