Zastupitelé města Louny schválili na svém pondělním zasedání 19. prosince rozpočet pro rok 2017. Počítá s nejvyššími investicemi za poslední roky, ale také se schodkem bezmála 50 milionů korun.

Základní parametry rozpočtu na příští rok jsou téměř 338 milionů korun na straně příjmů a 387 milionů na straně výdajů. Vzniká tedy schodek ve výši 49 milionů korun. „Schodkový rozpočet má více než 90 procent obcí, je to běžná věc, protože pak by nešlo ani použít prostředky z minulých let. Ty se takto dají zapojit," vysvětlila zastupitelům Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odboru lounské radnice. Dodala, že Louny mají aktuálně na účtu více než 150 ušetřených milionů, na konci roku by to mohlo být kolem 130 milionů korun.

Není bez zajímavosti, že Louny nemusejí splácet žádný úvěr, což je mezi městy v České republice poměrně ojedinělé. 

34 milionů se zdálo málo

„Rozpočet je nejlepším od roku 2011, co do příjmů a výdajů a tvorby přebytku. Ve výdajích počítáme s 303 miliony korun, což v provozním rozpočtu znamená plus 34 milionů korun. Samozřejmě bez investic," uvedl kromě jiného Michal Kučera, zastupitel a předseda finančního výboru.

„Řekli jsme si, že Louny po době ekonomické krize, kdy jsme se potřebovali nadechnout, už potřebují další investice, potřebují investiční impulz. Proto jsme si řekli, že 34 milionů nebude dostatečná částka. Po diskusích jsme připravili investiční rozpočet ve výši 83 milionů korun," vysvětlil vznik schodku Kučera. „Zásadní informací je, že město hospodaří dobře, peníze neprojídá a zbytečně neutrácí," dodal.

Park, chlazení, kanalizace…

Letos podruhé jsou přehledně rozděleny investice a opravy, třeba chodníků. Na investice má jít 63 milionů, na opravy zbylých 20 milionů korun. „To jsou největší investice od roku 2011, kdy tu funguje, byť obměněná, tato koalice. V roce 2011 byly investice 30 milionů, v roce 2012, v těch krizových letech, 30 milionů, v roce 2015 44 milionů korun," připomněl Michal Kučera.

„V investičních plánech jsou věci, u kterých chceme žádat o dotace. Návrh počítá kromě mnoha dalších akcí s revitalizací Masarykových sadů a výstaviště, obnovou vybavení domova pro seniory, s projekty na mosty v Říční ulici, plaveckou halu nebo mozaiku podle Zdeňka Sýkory před divadlem. Také pamatuje na obnovu pomníku T. G. Masaryka, modernizaci čpavkového hospodářství pro zimní stadion, dokončení kanalizace v Nečichách a Brloze a řadu dalších," vypočítal již dříve starosta Loun Radovan Šabata.