Jednoznačný výsledek mělo pondělní hlasování lounských zastupitelů o rozpočtu na příští rok. Všemi 27 přítomnými hlasy byl schválen předchozí návrh rady města, a to včetně velkých plánů na investice.

Město Louny plánuje v roce 2014 vydat 336 milionů korun. Příjmy by měly činit přes 284 milionů korun. Rozpočet je tak schodkový. „Důvodem jsou plánované rozsáhlé investice a opravy. Rozdíl výdajů bude kryt z finančních prostředků uspořených městem v letech minulých," vysvětlila již dříve Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odboru lounské radnice.

Letos poprvé zastupitelé schvalovali rozpočet jako celek - spolu s rozpočtem investičním. Ten pro příští rok počítá s výdaji přesahujícími 71 milionů korun. Peníze mají putovat do několika velkých projektů, jako je například přestavba Zeleného náměstí v Zahradním městě nebo rekonstrukce kulturního domu Zastávka, která si má podle plánů vyžádat až 28 milionů korun. Na obě tyto akce město žádá o evropské dotace z ROP Severozápad.

Oproti minulým rokům se počítá také s relativně vysokou částkou na opravy chodníků. Ty jsou v některých ulicích v dezolátním stavu. Zlepšit se to má díky sumě přesahující tři miliony korun.