Tradičně, až na prvním zasedání roku, kterého se rozpočet týká, schválili podbořanští zastupitelé "jízdní řád" městské kasy pro rok 2009. Na investice má jít přes 40 milionů korun.

Schodkový rozpočet schválili podbořanští zastupitelé na únorovém zasedání. Na příjmové stránce počítají s částkou 121,2 milionu korun, výdaje v roce 2009 mají dosáhnout téměř 141 milionů. „Do rozpočtu bude zapojena část přebytků hospodaření z předchozích let. Na dorovnání schodku použijeme částku 19,7 milionu korun,“ sdělil po schválení rozpočtu Podbořan starosta Radek Reindl.

Na investice půjde 43 milionů

Opět nejvíce peněz, i když o něco méně než v minulém roce, půjde v Podbořanech na investice. Jejich výši ovlivní ještě úspěšnost radnice v získávání dotací. V rozpočtu je připraveno 43,6 milionu korun. „Nejvíce peněz opět půjde do kasáren. Pokračovat bude výstavba inženýrských sítí, chceme provést i demolice, které se nepovedlo uskutečnit v roce 2008,“ potvrdil Reindl, že i nadále je areál kasáren pro město hlavní rozvojovou zónou, kde mají být nové byty a domy, ale také drobná výroba.

„Další peníze půjdou na realizaci cyklostezky Čejkovice – Podbořany, na komunikace za střední odbornou školou, ale také na opravu poslední ze tří školek. Letos je na řadě ta v ulici Bratří Čapků,“ dodal starosta.

Zastupitele zajímalo, kolik stojí provoz radnice

Největší debata se při schvalování rozpočtu v Podbořanech rozvinula kolem dotazu zastupitele Leo Peterky, který chtěl vysvětlit, zda by nebylo možné snížit rozpočet samotného městského úřadu. Třicet tři milionů korun ročně se mu zdálo na provoz příliš.

„Jedná se jen o prokazatelné náklady. Kolem devatenácti milionů jsou mzdy a pojištění, další miliony stojí výkon státní správy, kterou jako obec s rozšířenou působností vykonáváme. Na tuto činnost nám ale posílá dotace stát a do rozpočtu je částka započítána. Milion nás stojí poštovné, nejrůznější posílání obálek, dopisů do vlastních rukou a podobně. Máme také služební auta, ta také něco stojí. Pak je tu ještě topení, svícení,“ odpověděl mu Martin Gutzer, tajemník Městského úřadu v Podbořanech.