Další parcely na Kamenném vršku, nové parkoviště u polikliniky, regenerace pravého břehu Ohře, rekonstrukce Horovy ulice, bazénu v ZŠ Jižní, povrchů v Dukelské ulici nebo elektroinstalace na gymnáziu. To je výčet některých investic, které proběhnou v příštím roce v Žatci. V rozpočtu na ně město vyčlenilo 70 milionů korun. Dalších 18 milionů má připraveno jako spoluúčast na investice, na které chce žádat nebo už požádalo o dotace. Třeba na přestavbu bývalých papíren, zateplení školky v Podměstí nebo pokračování výstavby cyklostezky u řeky Ohře.

Celkem město připravuje v příštím roce třicítku investic v řádech desítek milionů až sta tisíc korun. Některé investice chtělo město realizovat už letos, z řady důvodů k tomu nedošlo a dělat se mají v příštím roce.

Rovnováha mezi výdaji a příjmy

Rozpočet města i s investicemi schválili ve čtvrtek 12. prosince v podvečer žatečtí zastupitelé. Město bude v příštím roce hospodařit na straně příjmů a výdajů z částkou 306 milionů korun, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Zastupitelé zároveň schválili rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016. V těchto letech by měly příjmy i výdaje města klesnout o 35 milionů korun na zhruba 260 milionů korun. V těchto letech by město mělo mít podle současných prognóz na investice každý rok kolem 40 milionů korun.

Realita bývá ale odlišná, podle rozpočtového výhledu z loňska mělo město v roce 2014 hospodařit s 264 miliony. Schválený rozpočet je o 40 milionů vyšší.

A jaké jsou investice města v příštím roce?

Papírny. Horní část papíren se má změnit na depozitář regionálního muzea, které má nyní své sbírky uložené různě po městě vesměs v nevyhovujících podmínkách. Část zrekonstruovaného objektu papíren má sloužit jako kulturní a společenské centrum. Celkové náklady jsou 52 milionů korun, město požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad.

Autobusové nádraží. Jeho rekonstrukce se zadrhla. Městu se nepodařilo získat pozemek po bývalé Střelnici, se kterým projekt počítal. Radnice jej chce proto přepracovat, koncepce rekonstrukce zůstává téměř nezměněna. Potíž je v tom, že město nestihlo podat žádost o dotaci, otázkou je, zda k tomu bude ještě příležitost. Celkové náklady se odhadují na 40 milionů korun.

Rekonstrukce Dukelské ulice. Jedná se o první etapu, o spodní část ulice, kde letos proběhla rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Příští tok na jaře je tam v plánu výměna plynového potrubí. Pak chce město v této části ulice rekonstruovat povrch silnice, chodníků, veřejné osvětlení a revitalizovat zeleň. Město na to vyčlenilo 10,4 milionu.

Zateplení školky v Podměstí. Město chce na letos spojených školkách U Jezu a Mašinka zateplit fasády budov a vyměnit na nich okna a dveře. Náklady podle projektu mají vyjít na 9,5 milionu, město chce požádat o dotaci z Operačního programu životní prostředí.

Bazén na ZŠ Jižní. Plavecký bazén na této největší žatecké škole je v dezolátním stavu, statik nařídil jeho vypuštění. Město plánuje jeho rekonstrukci za 9,1 milionu korun.

Kamenný vršek. Město chce pokračovat v přípravě parcel na Kamenném vršku u Flóry. V posledních letech tam vzniklo 40 parcel, v příštím roce má přibýt dalších osm. Tím bude završena druhé etapa. V rozpočtu je na to vyčleněno osm milionů korun.

Sesuv svahu Tyršova ulice. Město plánuje sanaci sesuvu už delší dobu, v současné době se řeší přístup techniky na místo. Náklady na sanaci se odhadují na osm milionů korun.

Elektroinstalace gymnázium. Osvětlení v budově žateckého gymnázia dlouhodobě nedostačuje, nevyhovuje hygienickým normám. Město, které je vlastník budovy, plánuje výměnu svítidel spojenou s celkovou rekonstrukcí elektroinstalace. Náklady na první etapu by měly vyjít na osm milionů korun.

Zeleň hradby. Město chce regenerovat zeleň pod hradbami. Projekt je rozdělen do tří etap. Ta první počítá s její revitalizací v horní části Nákladní ulice až ke Kněžské bráně. Počítá se též s položením nových povrchů na tamních chodnících. První etapa má vyjít na pět milionů, město chce na to získat dotaci.

Umělá tráva Slavoj. Na fotbalovém hřišti Slavoje u řeky, kde dřív byla škvára, se plánuje položení umělého trávníku. Stát to má 4,5 milionu korun, podmínkou je dotace z ministerstva školství.

Regenerace pravého břehu Ohře. Projekt počítá s rekonstrukcí cest od loděnice kolem zimoviště, sportovní haly Sever až k Husitskému náměstí. Vzniknout má například ornitologická pozorovatelna, upravit se má „divoké" parkoviště u fotbalového hřiště. Náklady jsou 4,5 milionu korun.

Cyklostezka Ohře. Město chce pokračovat ve výstavbě cyklostezky Ohře. Na dokončený úsek na levém břehu řeky u jezu má navázat další úsek směrem proti proudu řeky až k železničnímu mostu u Libočan. Náklady se odhadují na čtyři miliony korun, město požádá o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Parkoviště poliklinika. Mezi poliklinikou a léčebnou dlouhodobě nemocných v areálu nemocnice má vzniknout nové parkoviště. Vyřešit má nedostatek parkovacích míst v této lokalitě. Náklady se odhadují na 3,5 milionu korun.

Horova ulice. Po letech žádostí se konečně dočkají obyvatelé Horovy ulice rekonstrukce komunikace. Město plánuje první etapu prací od náměstí 5. května k budově hotelové školy. Práce mají vyjít na dva miliony korun.