Přibližně 60 milionů korun má město Žatec připraveno na investice v příštím roce. Na seznamu akcí, které by se měly realizovat, je dvacítka rekonstrukcí a oprav. Další padesátku akcí za více než dvě stě milionů korun město připravuje. Které se ale nakonec budou skutečně realizovat, se rozhodne až v průběhu příštího roku. Záležet bude hlavně na penězích, město počítá s řadou žádostí o dotace. Investiční rozpočet schválili v minulých dnech zastupitelé.

Investice za desítky milionů chybí

„Město má na investice připraveno 61 milionů korun, další akce se budou dělat v závislosti na dotacích. Investice jsme projednali asi na čtyřech pracovních setkáních zastupitelů," sdělila Zdeňka Hamousová, starostka Žatce.

Otázkou je, zda v příštím roce v Žatci začne nějaká velká investice v řádech desítek milionů korun. Letos takovými byly rekonstrukce autobusového nádraží nebo areálu bývalých papíren. Mohla by jím být výstavba sběrného dvora a kompostárny v areálu kotelny v Perči a pořízení nových kontejnerů na odpad v Žatci za zhruba 40 milionů korun. Město ale čeká na dotaci, navíc ještě záměr nebyl, hlavně u kompostárny, definitivně schválen.

Začne se pracovat na Poperinge

Je tak možné, že se v příštím roce budou v Žatci dělat jen menší akce v řádech milionů korun. Město jich má v plánu celou řadu, jde hlavně o rekonstrukce ulic. Dělat by se měla horní část Dukelské ulice, část ulice Bří Čapků u Barbaru, Lidická ulice, U Plynárny, v plánu je také zahájení rekonstrukce náměstí Poperinge na sídlišti Jih rozdělená do tří etap.

Pokračovat se bude v rekonstrukci elektroinstalace v budově gymnázia, v plánu je také zateplení mateřské školky Otokara Březiny nebo rekonstrukce dvou nohejbalových kurtů v areálu Mládí. Na seznamu investic na příští rok je i zateplení herny v Chrámu chmele a piva tak, aby mohla být využívána i během zimy. Chystá se také oprava mostu přes Ohři u vlakového nádraží nebo rekonstrukce sociálního zařízení v části MŠ Fügnerova.

Několik milionů korun z investičního fondu má jít v příštím roce na projekty, studie a další dokumenty k různým akcím. Například na využití zbylého areálu bývalých papíren a sousední vily vedle Lidlu.

Město připravuje řadu akcí, na které chce požádat o dotaci. „Jde třeba o rekonstrukce chodníků v ulicích Volyňských Čechů a Pražská, městské knihovny nebo radnice," vypočetla starostka. Na dotaci se čeká také v případě rekonstrukce fasády Domova pro seniory.

Město čekají také dvě velké investice do budov základních škol na ZŠ Komenského alej je třeba zrekonstruovat střechu, na ZŠ 28. října tělocvičnu.

Dalšími investicemi v příštím roce jsou akce, které se letos z různých důvodů nedokončily. Například rekonstrukce části Lučanské ulice nebo rozvodů vody a kanalizace na poliklinice.

Infoblok