Rozšíření rozvodny je další z řady velkých investic do zkapacitnění rozvodné sítě na Lounsku. Díky nim se zvýší spolehlivost české soustavy a v rámci propojených sítí také evropské. „Společnost ČEPS rozšiřuje stávající venkovní rozvodnu u Výškova o tři větve ze současných pěti. Rozšíření rozvodny přinese vyšší stabilitu, zkratovou odolnost, bezpečnost a efektivitu provozu přenosové soustavy ČR,“ vysvětlil mluvčí společnosti ČEPS Lukáš Hrabal.

Rozvodna 420 kV Výškov byla uvedena do provozu v roce 1969. Slouží nejen k vyvedení výkonu elektráren Počerady a Ledvice, je také významným uzlem české elektroenergetické přenosové soustavy. Současně napájí distribuční síť společnosti ČEZ, díky novému vedení zásobuje elektřinou například továrny v průmyslové zóně Triangle u Žatce.

Rozšíření rozvodny u Výškova umožní připojení druhého vedení z rozvodny 420 kV Chotějovice u Elektrárny Ledvice na Teplicku a zároveň také připojení nového zdvojeného vedení z rozvodny 420 kV Babylon u České Lípy. „Zdvojení vedení Výškov – Babylon významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných zdrojů výroby elektrické energie koncentrovaných v severozápadních Čechách,“ vysvětlil Lukáš Hrabal.

Původně se počítalo s tím, že se rozvodny Chotějovice a Babylon napojí přímo.

Kvůli ochraně přírody v Českém středohoří ale padlo rozhodnutí o výstavbě dvou vedení mezi Chotějovicemi a Výškovem a zároveň mezi Výškovem a Babylonem, které se ve větší míře vyhnou Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

V roce 2016 se dokončilo nové vedení velmi vysokého napětí z rozvodny ve Výškově do rozvodny poblíž Čelákovic ve středních Čechách. Jeho výstavba byla největší investicí do energetické přenosové soustavy v ČR, vyžádala si necelé 2,75 miliardy korun.

Hráz proti přetokům

Nová vedení mají nejen zajistit bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie z elektráren v severozápadních Čechách, ale také ochránit českou přenosovou soustavu proti přetokům elektrické energie ze severního Německa. „V posledních letech dochází k vysokým tranzitním tokům elektrické energie přes ČR. Tím se zatížení přenosové soustavy zvyšuje, každá nová linka nám pomáhá,“ řekl už dříve předseda představenstva společnosti ČEPS Jan Kalina.

Do obnovy a rozvoje přenosové soustavy vynakládá ČEPS zhruba 4,5 miliardy korun ročně.