Radiodiagnostické pracoviště Nemocnice Louny je kompletně digitální. Posledním krokem k tomu bylo uvedení do provozu systému pro nepřímou radiografii, k čemuž došlo v minulých dnech.

„Snímky se již nevyvolávají na klasické rentgenové filmy, ale zpracovávají se a ukládají digitálně. Jsou kvalitnější a na monitoru počítače může lékař RTG obraz například zvětšit či zlepšit kontrast bez opakovaného provedení snímku, což je jeden z hlavních důvodů k přechodu na digitální zpracování snímků, kdy dochází ke snížení radiační zátěže pro pacienta. Další výhodou pro pacienty je zejména kratší čas, který je potřebný k jeho zpracování a odeslání indikujícímu lékaři," vysvětlila Gabriela Rauscherová z radiodiagnostické pracoviště Nemocnice Louny.

Digitalizace je šetrná nejen k pacientům, ale významně i k životnímu prostředí, kdy odpadá například likvidace chemikálií.