U žatecké brigády nejsou takové návštěvy ničím výjimečným, zahraniční vojáky při nich doprovází příslušníci odboru kontroly odzbrojení ministerstva obrany a velitelství pozemních sil Armády ČR.

Vídeňský dokument slouží k budování opatření, která mají zajistit větší otevřenost a transparentnost vojenských aktivit v členských zemích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jedná se zejména o výměnu informací, inspekce, ověřovací návštěvy, ukázky vojenské techniky a zařízení.