Obyvatelům Rvenic a vedení města Postoloprt, které vesničku spravuje, se nelíbí záměr firmy Eurovia Kamenolomy. Ta chce pískovnu na okraji Rvenic zavézt nevyužitým materiálem ze zemních prací ze stavby rychlostní silnice R7 Praha Chomutov. Tímto odpadem má být dobývací prostor zároveň rekultivován.

Lidem se to nelíbí. Obávají se zvýšeného počtu nákladních aut a do budoucna i o kvalitu spodních vod. Požadují po firmě, aby pískovnu zrekultivovala tak, jak bylo původně v plánu.

Původně měl být vytěžený prostor pískovny zavezen vrstvou 30 cm zeminy a 30 cm ornice a upraven do svahu. Nový návrh počítá s navezením materiálu ze stavby silnice a následným uložením ornice tak, že vytěžený prostor bude úplně zavezen a v místě vznikne rovina. Zároveň se tím má vyřešit problém, kam s odpadem ze stavby zmíněné silnice.

Lidé se bouří

Nyní se posuzuje vliv záměru společnosti, zrekultivovat pískovnu inertním odpadem, na životní prostředí. V rámci procesu proběhla v závěru roku veřejná schůze v Postoloprtech, kde se mohli lidé vyjádřit. A v sále tamního kulturního domu přítomní kritikou záměru nešetřili.

Už před několika měsíci lidé podepisovali ve Rvenicích a sousední Vrbce, přes kterou má doprava materiálu do pískovny vést, petici proti záměru. Lidem vadí hlavně nárůst provozu nákladních aut. Obávají se však i toho, že by v bývalé pískovně mohly skončit problémové materiály, například asfalt ze starých silnic, který by poškodil životní prostředí, zejména spodní vodu v okolí současné pískovny.

Rekultivace odpadem

V pískovně ve Rvenicích má být v nejbližších letech rekultivováno území o rozloze přibližně 10 hektarů. Z toho třetina je prostor vymezený pro chráněné rostliny a živočichy a zbytek má být zavezen inertním odpadem. Prostor pro navážku představuje zhruba 153 tisíc metrů krychlových. Na navezený odpad se má umístit ornice a prostor se vrátí do zemědělského půdního fondu.

Společnost Eurovia a zastánci záměru upozorňují, že při rekultivaci pískovny stejně k nárůstu aut dojde. Argumentují, že je lepší území zavézt a zabránit tak případnému vzniku černé skládky. Co bude na skládku naváženo, má být kontrolováno.

O tom, zda záměr získá souhlasné stanovisko, rozhodne Krajský úřad Ústeckého kraje. Lidé z dotčených vesnic mu vyčítají, že jim neodpověděl na žádnou z petic, kterou proti záměru podepisovali. Krajský úřad viní z porušení zákona.