„Podle nájemní smlouvy se mají o údržbu rybníka, jde hlavně o sekání trávy, starat rybáři. Není to ale v jejich silách a dělá to obec. Proto jsme se dohodli, že nám na to budou přispívat,“ vysvětlil starosta Jiří Chaloupecký.

Lubenecký rybník je poměrně rozsáhlý, využívá se také k rekreačním účelům. Místním slouží k procházkám, v létě se tam koupou. Podobně jej využívají také děti z blízkého tábora.