„První žádost o vyřízení restitučního nároku rodiny žalobce byla podána v roce 1991. Dosud nebylo rozhodnuto o nároku v celém rozsahu, samotné rozhodování o vydání či nevydání pozemků odňatých rodině žalobce trvá už více než 25 let,“ uvedl v žalobě právní zástupce restituenta advokát Marek Hlaváč. V ní rovněž upozorňuje na to, že zatímco Státní pozemkový úřad eviduje u restituenta nárok na vydání náhradních nemovitostí ve výši 250 tisíc korun, on svůj nárok vyčíslil na 9,5 milionu korun. „Žalobce byl proto nucen dohledat historické podklady ke správnému ocenění jeho restitučního nároku, vyhledat vhodné pozemky ve správě státu a k spravedlivému vypořádání svého restitučního nároku podat tuto žalobu,“ stojí v ní.

Zdroj: DeníkRestituent si v okrese Louny vybral k uspokojení svého nároku tři pozemky v Žerotíně na Lounsku, jeden ve Velké Černoci na Žatecku a pět v Nepomyšli na Podbořansku. V posledním případě se jedná o desítky hektarů v lokalitě Ptačí vrch mezi Nepomyšlí a Brody. „Našeho městyse se žaloba netýká, na pozemcích není nic, co by bylo pro nás důležité. V místě jsou louky a pastviny, v pronájmu je mají zemědělci, myslivci tam mají honitbu,“ sdělil starosta Nepomyšle Josef Lněníček. V případě Velké Černoci požaduje žaloba vydání části pole na konci zástavby rodinných domů na východním okraji vesnice. „Je to pozemek, který je mimo zastavěné území. Nicméně přímo navazuje na lokalitu, kde je v plánu další výstavba rodinných domů,“ přiblížila Doris Černíková.

Zimní idyla u zamrzlého rybníka v Žerotíně. O jeho vlastníkovi rozhodne Okresní soud v Lounech.
Lidé se bojí, že přijdou o oblíbený rybník v Žerotíně. Podepisuje se petice

Největší vlna odporu proti vydání pozemků se tak zvedla v Žerotíně. Na jednom z nich se nachází rybník, místní s jeho vydáním ze státních do soukromých rukou nesouhlasí. Sepsali proti tomu petici. Rybník se využívá ke koupání a různým akcím, je oblíbeným cílem výletů, poblíž je chatová oblast, dětský tábor, pořádají se tam tradiční trampské potlachy. V sezoně je u rybníka, který má v pronájmu obec, v provozu občerstvení.

Vedení Žerotína ani Státní pozemkový úřad (SPÚ) k celé věci bližší informace poskytovat nechtějí. „Je to živá věc, ke které se obec jako účastník celého procesu nebude vyjadřovat,“ sdělila místostarostka Lenka Hamplová. Podobně hovoří mluvčí SPÚ Petra Kazdová. „Kdy a jak rozhodne soud, je nejisté. Vše bude výhradně na posouzení soudce,“ uvedla. U Okresního soudu v Lounech by se žaloba měla projednávat v únoru.