Vedení kryrské radnice, pod kterou vesnice spadá, tak zareagovalo na dlouhodobé stížnosti místních občanů a radar koupilo a nechalo nainstalovat.

Nebezpečné situace ve Strojeticích souvisejí s vysokou rychlostí některých projíždějících aut.