Odevzdat lze starý nábytek, koberce, kovový odpad, akumulátory, lednice, televize, pračky a další objemný odpad a elektroodpad. Naopak do svozových nádob nepatří stavební suť a drobný komunální odpad.