Lidé v Žatci už nebudou moci při sběrových sobotách volně odložit odpad na ulici.

Radnice připravuje zásadní změnu ve sběru nebezpečného a velkoobjemného odpadu. Dosavadní praxe, kdy během sběrových sobot lidé tento odpad odkládali volně před domy k popelnicím a pracovníci technických služeb a Likoru jej odváželi, bude změněna.

Sběrové soboty sice zůstanou, ale lidé budou muset odpad odkládat do připravených kontejnerů. To se týká nebezpečného i velkoobjemového odpadu. Nyní řeší technické služby a firma Likor, která odvoz odpadu v Žatci zajišťuje, podrobnosti. Systém nakládání s komunálním odpadem na území Žatce schválili radní.

„Systém je třeba změnit. Praxe, kdy lidé volně odkládali odpad na ulici, kolidoval se zákonem. Vytvářely se tak vlastně černé skládky na ulicích. Navíc nebezpečný odpad nelze na ulice volně odkládat,“ vysvětlil důvody změny Petr Janda, vedoucí odboru životního prostředí žatecké radnice. V Žatci se v této souvislosti nedávno stalo, že při sběru nebezpečného odpadu někdo rozmontoval odloženou lednici a na ulici z ní vytekla nebezpečná náplň.

„V Žatci budou zachovány sběrové soboty, při nichž se bude svážet nebezpečný a objemný odpad. Během roku by měly být čtyři termíny jako v minulých letech. Nově ale už nebude možné odpad volně odložit na ulici, bude se muset vhazovat do kontejnerů,“ uvedl P. Janda s tím, že podrobnosti se dolaďují.

Kontejner s obsluhou

Pro velkoobjemový odpad budou v ulicích kontejnery. Nebezpečného odpadu se budou lidé moci zbavit tak, že na předem určených místech bude přistaven v předem danou dobu kontejner s obsluhou. Tam budou moci lidé přinést třeba lednice, televize, zářivky a další nebezpečný odpad.

Pro většinu lidí přinese změna to, že odpad budou muset odnést dál, než kam byli dosud zvyklí. „Lidé si ale musí uvědomit, že není možné odpad jen tak vyhodit před dům na chodník. Každý je zodpovědný za to, jak naloží se svým odpadem,“ sdělil P. Janda. Kromě sběrových sobot se Žatečané mohou zdarma zbavit velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve sběrném dvoru technických služeb.