„Celkové příjmy sbírky činily 399 937 korun. Na zvláštní účet přispěvatelé vložili 332 759 korun a do pokladničky umístěné v informačním centru se vybralo 65 984 korun. Zbylé příjmy tvořily úroky a manipulační vklady města. Po odečtení nákladů byl čistý výtěžek ve výši 397 697 korun řádně využit na účel sbírky,“ informovala radnice.

Tou byla obnova pomníku T. G. Masaryka u zmíněné školy. Investice včetně stavebních úprav činila 1,965 milionu korun. Sbírka tak uhradila zhruba pětinu nákladů. Ke slavnostnímu odhalení sochy došlo v 28. října.